fbpx

Tag Archives: Market Research

ไม่อยากให้ Marketing Research พัง! ต้องระวัง 10 ข้อนี้

Marketing Research

   จากประสบการณ์ที่เราร่วมทำ Marketing Research กับนักวิจัยและบริษัทต่าง ๆ มา นี่คือ 10 สิ่งที่นักวิจัยมักทำพลาดโดยไม่รู้ตัว ทั้งในแง่ของการวิจัยการตลาด ที่พลาดเพราะตัวผู้วิจัยเองหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม โดยหลายๆคน มักคิดว่าเป็นเรื่องเล็กที่ไม่น่าส่งผลกระทบกับการวิจัยมากนัก แต่แท้จริงแล้วกลับส่งผลกระทบต่อการวิจัยไม่น้อยเลย จนอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นผิดพลาดจนไม่สามารถสรุปผล หรือไม่สามารถนำมาใช้งานใดๆได้อีก  1. เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ หากเราเริ่มต้นด้วยการไปถามคำถามผิดคน หรือผิดกลุ่มเป้าหมาย คำตอบที่ได้ก็ถือว่าฟาวล์ ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจนในการกรองคนเข้ากลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุ อาชีพ ภูมิลำเนา พฤติกรรมการใช้จ่าย หรืออื่น ๆ ตามเงื่อนไขของการวิจัย แล้วเลือกเฉพาะกลุ่มคนที่ใช่มาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นโดยไม่มีการผ่อนปรนใด ๆ 2. คำถาม วิจัยการตลาด ที่กำกวม ในการทำ Marketing Research นั้น หากคำถามที่ใช้ขาดความชัดเจน แฝงด้วยอคติหรือความหมายที่คลุมเครือ จะนำไปสู่การตีความที่กว้างเกินไปในขั้นตอนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และอาจะทำให้ผลออกมาผิดพลาดได้ ตัวอย่างคำถามที่กำกวม เช่น การถามแบบกว้าง ๆ เช่น คำถาม “สนใจในผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่” คนตอบส่วนใหญ่จะตอบว่าสนใจ แต่อาจไม่ได้แปลว่าสนใจซื้อเพียงอย่างเดียว อาจหมายถึงสนใจทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นก็ได้…

5 เทคโนโลยี ยุคใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉม Market Research ไปตลอดกาล

เทคโนโลยี

เรากำลังอยู่ในโลกปัจจุบันที่ เทคโนโลยี มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ วงการ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการเกษตรไปจนถึงเรื่องสุดล้ำอย่างอวกาศ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่สำคัญอย่างการวิจัยตลาด  เทคโนโลยีนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น แต่ยังมาช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับการวิจัยตลาด ทั้งยังสามารถทำสิ่งที่ไม่เคยเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นได้ อย่างเช่นการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ และสร้าง report ได้แบบ real-time หรืออย่าง AI (Artificial intelligence) และ Machine Learning ก็กำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยพัฒนาการวิจัยตลาดให้ก้าวหน้าไปยังจุดสูงสุด และนี่คือ 5 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการวิจัยตลาดไปตลอดกาล 1. Application เก็บ Survey และฐานข้อมูล ในปัจจุบันมีเครื่องมือการทำแบบสำรวจออนไลน์เ พื่อเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ที่มีระบบและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม การเก็บข้อมูลสำรวจผ่านออนไลน์ หรือการนำแท็บเล็ตที่มีแบบสำรวจออนไลน์มาใช้เก็บข้อมูลแทนกระดาษ จะทำให้สามารถส่งข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ได้แบบ real-time และเป็นวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่เร็วที่สุด เพื่อสามารถนำไปใช้ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทำให้สามารถส่งข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที 2. การเข้าถึง internet เทคโนโลยีของคนส่วนใหญ่ โลกออนไลน์ที่แพร่หลายในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้คนที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยได้อย่างมาก การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกมุมโลกสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร้พรมแดน ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์…

วิจัยตลาด และ วิจัยการตลาด ต่างกันอย่างไร?

วิจัยตลาด

ในแวดวงธุรกิจเราจะได้เห็นทั้งคำว่า วิจัยตลาด (Market Research) และ วิจัยการตลาด (Marketing Research) แล้วมันต่างกันอย่างไร? มีการใช้ 2 คำนี้แทนกันจนทำให้เราสับสนอยู่พอสมควร วิจัยตลาด (Market Research) คือกระบวนการในการค้นหาคำตอบว่าผู้บริโภคในตลาดนั้นมีความต้องการอย่างไร ด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ภาพรวมของตลาดสินค้า ๆ หนึ่ง มีความต้องการสินค้าแบบไหน งบประมาณต่อการซื้อสินค้าประเภทเดียวกันเป็นอย่างไร ภาพลักษณ์ของสินค้าที่ลูกค้าที่ต้องการเป็นแบบไหน รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบเดียวกันซ้ำ รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม การวิจัยตลาด ควรเป็นสิ่งแรกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เพื่อทราบข้อมูลทั้งเบื้องต้นและเชิงลึก ตลอดจนประเมินว่าสินค้าหรือบริการใหม่มีศักยภาพอย่างไรสำหรับตลาดเป้าหมาย กระบวนการ วิจัยตลาด โดยทั่วไป มีดังนี้ จัดตั้งผู้ดำเนินการวิจัย แผนกวิจัยการตลาดภายในองค์กร หรือหน่วยงานเฉพาะทางวิจัยตลาดภายนอกองค์กร เลือกเทคนิคการวิจัยตลาดที่เหมาะสม เช่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบสอบถาม สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล จัดระเบียบ ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูล รายงานสรุปผลการวิจัย วิจัยการตลาด (Marketing Research) คือกระบวนการเก็บข้อมูลมาจากผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ…

ธุรกิจจะทำ Market Research 2022 ไปเพื่ออะไร?

Market Research

Market Research 2022 ในปีต่อจากนี้ การวิจัยตลาดเป็นสิ่งที่ธุรกิจขนาดใหญ่ทำกันเป็นประจำ การทำวิจัยตลาดก็เหมือนกับการหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อทำให้โอกาสผิดพลาดในการตัดสินใจลดลง Market Research 2022 เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ การออกสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ จะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสในความสำเร็จอย่างรอบด้าน โดยข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์คือข้อมูลเดิมที่มีอยู่ของธุรกิจ เช่น ข้อมูลขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อวางแผนเรื่องกำลังการผลิต หรือข้อมูลยอดขายสินค้าเพื่อวิเคราะห์ความนิยมในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาออกแบบสินค้าใหม่ ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลตลาด โดยการวิจัยตลาดจะสามารถเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตลาดในด้านการค้นหา Customer Insights และ Market Insights ที่มีนัยสำคัญในการช่วยวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลตัวตั้งร่วมในการออกแบบ พัฒนาสินค้าใหม่ หรือปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่แล้วได้เช่นกัน Market Research 2022 เพื่อวิเคราะห์ลูกค้าเดิม ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่าถือเป็นขุมทรัพย์ของธุรกิจ และข้อมูลลูกค้าเก่ามักเป็นสิ่งที่ธุรกิจละเลยในการนำมาใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ ต่อยอดไปสู่การเข้าถึงและดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นได้ จนสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าในระบบได้ การวิจัยตลาด จึงเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่สามารถช่วยธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเก่าอย่างละเอียด แล้วนำมาใช้เป็นรายละเอียดตั้งต้นในการสำรวจ Customer Insights ที่ลึกซึ้งของกลุ่มลูกค้าเก่า เพื่อนำไปออกแบบกระบวนการสื่อสารและ Marketing Communications…