fbpx

Category Archives: Health & Beauty Product

4 เรื่องที่ต้องรู้ ถ้าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจครีมซอง

ธูรกิจครีมซอง

ครีมซองถือเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับผู้บริโภคหลายกลุ่ม เพราะครีมซองสามารถพกพาได้ง่ายและใช้งานได้สะดวก จึงทำให้ ผู้ประกอบการในธุรกิจครีมซอง หลายรายสนใจที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นของธุรกิจนี้ Crowdabout จึงได้รวบรวม 4 เรื่อง ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ก่อนตัดสินใจผลิตครีมซองมาให้แก่ผู้อ่าน เพื่อที่จะได้นำไปพิจารณาต่อว่า ถ้าหากต้องการผลิตครีมซองแล้ว ควรจะมีกลยุทธ์แบบใดเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในตลาด 1. การออกผลิตภัณฑ์ครีมซองต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน ก่อนที่จะเริ่มผลิตครีมซอง คุณต้องมองเห็นภาพของลูกค้าให้ชัดก่อนว่าคุณทำสินค้านั้นมาเพื่ออะไร ให้ลูกค้าใช้ในโอกาสใด และลูกค้าจะมาซื้อด้วยอารมณ์แบบใด เมื่อทำเช่นนั้นแล้วจะทำให้คุณสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ ทำการตลาด และช่องทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น หากคุณต้องการทำครีมกันแดดแบบครีมซอง การวางขายในร้านสะดวกซื้อตามแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่น ทะเล ภูเขา แทนที่จะวางขายในห้างสรรพสินค้าก็ถือเป็นกลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจ เพราะมีค่าชั้นวางถูกกว่า คู่แข่งน้อยกว่า และลูกค้ามีความจำเป็นต้องซื้อสินค้ามากกว่า 2. ต้องเลือกผลิตเพื่อลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว เมื่อต้องการจะผลิตครีมซอง คุณควรโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสามารถผลิตสินค้าที่ถูกใจคนหลายกลุ่มไปพร้อม ๆ กันได้ เพราะลูกค้าในแต่ละกลุ่มมีแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ และมีรสนิยมที่แตกต่างกัน หลายครั้งที่เราเห็นว่าผู้ประกอบการพยายามที่จะทำผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนถูกใจ แต่ส่วนใหญ่มักจบลงที่ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น และไม่มีลูกค้ากลุ่มใดเลยที่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาเพื่อตน 3. ต้องรู้ก่อนว่ากำลังแข่งกับใคร ในตลาดที่กว้างและหลากหลายอย่างตลาดครีมซอง คุณไม่ได้แข่งกับทุกคนในตลาด แต่คุณแข่งกับแบรนด์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับคุณเท่านั้น อย่างหนึ่งที่แบรนด์ต้องรู้คือ อยู่ตำแหน่งไหนในตลาด ผลิตภัณฑ์ของคุณน่าสนใจไหม เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณกำลังแข่งกับใคร ใครเป็นคู่แข่งที่ของคุณ จากการสำรวจตลาดของ Crowdabout…

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สิ่งสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง ในปัจจุบันถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากลำพังมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ความงามเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าสูงถึง 8 หมื่นล้านบาทและมีการเติบโตสูงขึ้นทุกปี มีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงออกใหม่มากมายหลายประเภท คุณสมบัติ และรูปแบบการใช้งาน ผู้บริโภคจึงมักเจอกับสถานการณ์ “Paradox of Choice” หรือ “การมีตัวเลือกมากเกินไป” การจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ในสถานการณ์แบบนี้ จึงจำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความตรงใจผู้บริโภค และต้องวางกลยุทธ์การตลาดให้โดดเด่นออกมาจากเหล่าสินค้าคู่แข่งในตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นการทำวิจัยตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก การวิจัยตลาด (Market research) และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม (Customer survey) เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาหรือเริ่มผลิตสินค้า รวมไปถึงการทำการตลาดกับสินค้าต่าง ๆ ในตลาดใดตลาดหนึ่ง เนื่องจากจำเป็นจะต้องมีข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางก็เช่นกัน การทำการวิจัยตลาดอย่างถูกวิธีจะช่วยให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ภายในตลาด ทำให้เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีผ่านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือกลุ่มที่คาดหวังให้มาเป็นลูกค้าในอนาคต  โดยเฉพาะในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงจะไม่ค่อยมี Brand Loyalty กล่าวคือความสนใจและความชอบจะเปลี่ยนไปตามกระแสและเทรนด์ ทำให้แบรนด์หรือสินค้าที่มีการซื้อซํ้าคือสินค้าที่รู้ใจผู้บริโภคในระดับหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้ชายที่มักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่แล้วซํ้า ๆ โดยไม่คำนึงถึงแบรนด์ ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจปัญหาของผู้บริโภค ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์และทำการตลาดได้อย่างเหมาะสม และนี่คือ 3 เหตุผลที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจำเป็นต้องทำการวิจัยตลาด 1. ช่วยธุรกิจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ายิ่งขึ้น  สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาบ้างแล้ว จะรู้ว่าความเป็นไปได้ที่เราจะออกผลิตภัณฑ์แรก แล้วผู้บริโภคชอบเลย…