fbpx

Category Archives: General

เคล็ดลับ 60-40 ในการสร้าง Brand Personality

Brand Personality

บทความนี้จะแนะนำเคล็ดลับการแบ่งสัดส่วนบุคลิก 60-40 ให้ Brand Personality มีความน่าสนใจและแตกต่างจากคู่แข่ง

MarTech เทคโนโลยีทางการตลาดสำหรับนักการตลาดยุคใหม่

เทคโนโลยีทางการตลาด

ปัจจุบันนี้นักการตลาดจำเป็นต้องมีวิธีต่อรองกับข้อมูลและเชื่อมต่อกับลูกค้าให้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีทางการตลาด หรือ Martech สามารถตอบโจทย์ได้

5 เทคโนโลยี ยุคใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉม Market Research ไปตลอดกาล

เทคโนโลยี

เรากำลังอยู่ในโลกปัจจุบันที่ เทคโนโลยี มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ วงการ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการเกษตรไปจนถึงเรื่องสุดล้ำอย่างอวกาศ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่สำคัญอย่างการวิจัยตลาด  เทคโนโลยีนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น แต่ยังมาช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับการวิจัยตลาด ทั้งยังสามารถทำสิ่งที่ไม่เคยเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นได้ อย่างเช่นการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ และสร้าง report ได้แบบ real-time หรืออย่าง AI (Artificial intelligence) และ Machine Learning ก็กำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยพัฒนาการวิจัยตลาดให้ก้าวหน้าไปยังจุดสูงสุด และนี่คือ 5 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการวิจัยตลาดไปตลอดกาล 1. Application เก็บ Survey และฐานข้อมูล ในปัจจุบันมีเครื่องมือการทำแบบสำรวจออนไลน์เ พื่อเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ที่มีระบบและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม การเก็บข้อมูลสำรวจผ่านออนไลน์ หรือการนำแท็บเล็ตที่มีแบบสำรวจออนไลน์มาใช้เก็บข้อมูลแทนกระดาษ จะทำให้สามารถส่งข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ได้แบบ real-time และเป็นวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่เร็วที่สุด เพื่อสามารถนำไปใช้ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทำให้สามารถส่งข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที 2. การเข้าถึง internet เทคโนโลยีของคนส่วนใหญ่ โลกออนไลน์ที่แพร่หลายในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้คนที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยได้อย่างมาก การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกมุมโลกสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร้พรมแดน ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์…

จับคู่โทนสีกับธุรกิจ สร้างแบรนด์ให้ฮิตด้วยสีสัน สีแบรนด์ สำคัญแค่ไหน ต้องรู้!

สีแบรนด์

ตัวอย่างโทนสีที่กลุ่มธุรกิจต่างๆนิยมหยิบยกมาใช้สร้างเป็น Palette สีของแบรนด์ เผื่อเป็นไอเดียตั้งต้นให้คุณที่กำลังเริ่มต้นสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์

Brand Identity: Colorหาสีที่ใช่ให้แบรนด์ธุรกิจ โดยใช้ จิตวิทยาของสี

Brand Identity

จากการวิจัยพบว่าว่าผู้บริโภคมากถึง 85% เชื่อว่าสีเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการเลือกผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ในขณะที่ 92% ยอมรับว่ารูปลักษณ์ภายนอกเป็นปัจจัยทางการตลาดที่โน้มน้าวใจมากที่สุด ข้อมูลจาก www.colorcom.com เพราะฉะนั้นการเลือกสีให้สวยงาม ฉลาดเหมาะกับแบรนด์ของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ

วิจัยตลาด และ วิจัยการตลาด ต่างกันอย่างไร?

วิจัยตลาด

ในแวดวงธุรกิจเราจะได้เห็นทั้งคำว่า วิจัยตลาด (Market Research) และ วิจัยการตลาด (Marketing Research) แล้วมันต่างกันอย่างไร? มีการใช้ 2 คำนี้แทนกันจนทำให้เราสับสนอยู่พอสมควร วิจัยตลาด (Market Research) คือกระบวนการในการค้นหาคำตอบว่าผู้บริโภคในตลาดนั้นมีความต้องการอย่างไร ด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้นั้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ภาพรวมของตลาดสินค้า ๆ หนึ่ง มีความต้องการสินค้าแบบไหน งบประมาณต่อการซื้อสินค้าประเภทเดียวกันเป็นอย่างไร ภาพลักษณ์ของสินค้าที่ลูกค้าที่ต้องการเป็นแบบไหน รวมถึงพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบบเดียวกันซ้ำ รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม การวิจัยตลาด ควรเป็นสิ่งแรกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจ เพื่อทราบข้อมูลทั้งเบื้องต้นและเชิงลึก ตลอดจนประเมินว่าสินค้าหรือบริการใหม่มีศักยภาพอย่างไรสำหรับตลาดเป้าหมาย กระบวนการ วิจัยตลาด โดยทั่วไป มีดังนี้ จัดตั้งผู้ดำเนินการวิจัย แผนกวิจัยการตลาดภายในองค์กร หรือหน่วยงานเฉพาะทางวิจัยตลาดภายนอกองค์กร เลือกเทคนิคการวิจัยตลาดที่เหมาะสม เช่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบสอบถาม สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล จัดระเบียบ ตีความ และวิเคราะห์ข้อมูล รายงานสรุปผลการวิจัย วิจัยการตลาด (Marketing Research) คือกระบวนการเก็บข้อมูลมาจากผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ…