fbpx

Monthly Archives: April 2023

ส่องพฤติกรรมนักอ่านในยุคดิจิทัล

อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแรกๆ ที่ถูก disrupt โดยเทคโนโลยี ในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาพบว่ารายได้ของธุรกิจสื่อและโฆษณาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายได้ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวลดลงต่ำที่สุดในรอบ 11 ปี ทำให้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมากต้องปิดตัวลง นอกจากนี้การเข้ามาของ Digital Platform และสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ทำให้ผู้บริโภคหันไปเสพสื่อในช่องทางเหล่านั้นมากขึ้นเพราะมีความสะดวก รวดเร็ว มากกว่าการเสพสื่อในรูปแบบเดิม  ถึงแม้จะมีหลายบริษัทที่ได้ปิดตัวลงแต่ยังมีบริษัทสื่อและสำนักพิมพ์จำนวนมากที่ปรับตัวผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้ ด้วยแนวทางการปรับตัวหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น MEB แพลตฟอร์มที่ผันตัวจากสำนักพิมพ์ขนาดเล็กสู่ผู้ให้บริการ E-Book จนกลายเป็นบริษัทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ Mint Magazine ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคอนเทนต์ด้วยกลยุทธ์ Fanbased Economy โดยนำศิลปินหรือผู้มีชื่อเสียงมาขึ้นปกนิตยสารเพื่อดึงดูดกลุ่มแฟนคลับของบุคคลดังกล่าว หรือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนิตยสารชั้นนำอย่างแพรว บ้านและสวน ชีวจิต ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์นำคอนเทนต์ทั่วไปมาลงในช่องทาง Social Media มากขึ้น และนำคอนเทนต์ที่ลงรายละเอียดเชิงลึกตีพิมพ์ในนิตยสารเพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านยังคงซื้อนิตยสารอยู่  นอกเหนือจาก Digital disruption แล้ว ยังมีเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าคนไทยอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการอ่านที่เพิ่มขึ้นจากช่องทาง Digital เช่น…

ความสนใจของคนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์เป็นหนึ่งเทศกาลหยุดยาวที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด – 19 วันสงกรานต์เป็นเทศกาลที่ครึกครื้น ผู้คนมักเดินทางกลับบ้าน ไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือสังสรรค์ในเมืองตามพื้นที่ยอดฮิตต่าง ๆ สงกรานต์จึงมักเป็นช่วงเวลาทองของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย โควิด – 19 ในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยห่างหายจากเทศกาลสงกรานต์มาพักใหญ่ ทำให้สงกรานต์ในปี 2566 นี้เป็นเทศกาลที่ทั้งคนไทย และต่างชาติรอคอยมาหลายปี และธุรกิจต่างคาดหวังว่าช่วงเวลาทองของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะกลับมาอีกครั้ง  สงกรานต์ยังเป็นเทศกาลโปรดของคนไทยอยู่ จากการเก็บข้อมูลผ่าน Crowdabout Online Panel จากคน 1,000 คน พบว่า คนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกต่อเทศกาลสงกรานต์ค่อนไปทางบวก โดยมีคนเพียง 5% เท่านั้นที่ไม่ชอบและไม่อยากมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้ แต่ดูเหมือนว่าคนจะชอบเทศกาลนี้เพียงเพราะเป็นช่วงที่จะได้หยุดยาว แต่ไม่ได้สนใจในกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์เท่าใดนัก โดย 3 อันดับกิจกรรมยอดฮิตในสงกรานต์ปีนี้คือ การพักผ่อนอยู่ที่บ้าน จากการสำรวจพบว่ามีคนที่ไม่มีแพลนออกไปไหนมากถึง 57% ตามด้วยการไปทำบุญที่วัด 35% และไปเที่ยวต่างจังหวัด 33% โดยมีเพียง 25% เท่านั้นที่มีแพลนจะออกไปเล่นน้ำตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดย 2 สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนไม่ออกจากบ้านในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้คือ อากาศร้อนเกินไป และคนเยอะ…

ถอดรหัส “ความสุข” จากคนไทย 900 คน

Crowdabout เก็บข้อมูลเรื่องความสุขของคนไทยผ่าน Crowdabout consumer Panel จากคนไทยจำนวน 900 คน แบ่งตามเพศ สถานะ และอายุเป็น 3 ช่วงคือ 21-30,31-40,41-50 ปี ในจำนวนที่เท่ากัน เพื่อศึกษาถึงสภาพจิตใจ มุมมองและนิยามต่อความสุขของคนในช่วงอายุ เพศ และสถานะที่แตกต่างกัน ความโสดมีผลกับระดับความสุขไหม? หากแบ่งคนเป็น 4 กลุ่ม ตามเพศ และสถานะ ผู้ชายโสดคือกลุ่มที่ไม่มีความสุขมากที่สุด  และผู้ชายมีคู่คือกลุ่มที่มีความสุขมากที่สุด ส่วนในกลุ่มผู้หญิง สถานะไม่มีผลต่อความสุขมากนัก คล้ายกับเรื่องความเหงาที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ชายโสดเหงามากที่สุด ถามใจคนไทย 900 คน เรื่องความเหงา นอกจากนี้ยังพบว่าชายโสดกลุ่มที่มีความสุขน้อยที่สุด คือกลุ่มอายุ 31-40 ปี ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เพื่อนฝูงเริ่มแยกย้ายไปมีเวลากับครอบครัว แต่เมื่อผ่านช่วงอายุนี้ไปแล้ว ชายโสดจะมีแนวโน้มมีความสุขมากขึ้น ข้อมูลหนึ่งที่เราพบ และเห็นว่าที่น่าสนใจ คือ ข้อมูลความสุขในกลุ่มคนมีคู่ ที่แสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุมากขึ้น ผู้หญิงจะเริ่มไม่มีความสุขในชีวิตคู่ และเริ่มคิดถึงความโสด ในขณะที่ผู้ชายมีคู่ มีความสุขมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น สอดคล้องกับเรื่องความเหงา ที่เห็นว่าผู้หญิงมีคู่จะเหงามากขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น…

ถามใจคนไทย 900 คน เรื่อง “ความเหงา”

ความเหงา (loneliness) ถือเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้ ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยรู้สึกเหงา โดยมักเป็นความรู้สึกว่าตัวเองนั้นแยกออกจากสังคม (Social isolation) หรือรู้สึกว่าความต้องการทางสังคมไม่ได้รับการตอบสนอง (https://www.istrong.co/single-post/what-is-loneliness-and-whydo-weneed-to-feel-lonely)   Crowdabout ได้เก็บข้อมูลเรื่องความเหงาของคนไทยผ่าน Crowdabout consumer Panel จำนวน 900 คนแบ่งคนเป็น 4 กลุ่มในจำนวนคนที่เท่ากัน ตามเพศ สถานะ และแบ่งอายุในแต่ละกลุ่มเป็น 3 ช่วงคือ 21-30,31-40,41-50 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และกระจายอย่างสมบูรณ์ ทุกคนเหงาเหมือนกันไหม ใครเหงามากกว่ากัน? จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ชายมักเหงากว่าผู้หญิงและกลุ่มที่เหงาสุด คือกลุ่มผู้ชายโสดช่วงอายุ 21-30 ปี ในกลุ่มคนโสดเมื่ออายุมากจะรู้สึกเหงาน้อยลง แต่ในกลุ่มคนมีคู่เมื่ออายุมากขึ้นกลับเหงามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง คือ เมื่ออายุมากขึ้นผู้หญิงโสดเหงาน้อยลง แต่ผู้หญิงมีคู่เหงามากขึ้นอย่างชัดเจน จากผลสำรวจพบว่า ความเหงาเป็น moment ที่มาแล้วก็ไป แต่เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลาที่เค้าเจอเรื่องดีๆ แล้วไม่รู้จะให้ใครมาร่วมยินดีด้วย หรือเจอเรื่องแย่ๆ แล้วไม่รู้จะเอาไประบายให้ใครฟังซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในคนโสดหรือมีคนมีคู่ก็ตาม ทำไมคนถึงยังโสด? เกือบ 70% ของคนโสดอยู่ในโหมดตั้งรับ คือหวังมีแฟนจากพรหมลิขิตมากกว่าความพยายามของตัวเอง เมื่อเทียบกันระหว่าง 2…

อย่าพึ่งเริ่มธุรกิจของคุณ ถ้ายังไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้!!

การมีธุรกิจเป็นของตัวเองคงเป็นหนึ่งในความฝันของใครหลายคน แต่การจะสร้างธุรกิจขึ้นมานั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด มีเพียง 5% ของธุรกิจเกิดใหม่เท่านั้นที่สามารถอยู่รอดในตลาดได้ ดังนั้นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจหน้าใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งเหล่านี้ก่อนที่คุณจะนำเสนอสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวในธุรกิจได้ 1. ลงมือทำอะไรซักอย่างกับไอเดียธุรกิจของคุณ ธุรกิจของคุณจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงได้ถ้าหากคุณไม่นำไอเดียธุรกิจที่คุณมีออกมาลงมือทำจริง สิ่งนี้เป็นกับดักแรกของผู้เริ่มทำธุรกิจเกือบทุกรายเพราะทุกคนมีไอเดียธุรกิจที่จะทำมากมายแต่มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่นำไอเดียของตัวเองไปเริ่มทำจริงๆ การจะข้ามผ่านจุดนี้ให้ได้ คุณจะต้องทำ 3 สิ่งนี้ 1.1 สร้างความหมาย และความสำคัญของการมีธุรกิจนี้ ให้ตัวคุณเองรับทราบ ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำนั้นมีความหมายและความสำคัญกับชีวิตของคุณมากเพียงพอหรือไม่ เพราะถ้าสิ่งที่คุณทำไม่ได้มีผลกับชีวิตของคุณคงเป็นไปได้ยากที่คุณจะทุ่มเทและพยายามทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง โดยคำถาม 3 ข้อสำคัญที่จะช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ เมื่อคุณตอบคำถามทั้ง 3 ข้อได้ และคุณเห็นชัดเจนว่าการมีธุรกิจนี้ จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่คุณอยากมี ช่วยให้คุณได้เติบโตในทิศทางที่คุณอยากเป็น หรือช่วยให้โอกาสคุณได้แบ่งปันกับสังคมแบบที่คุณอยากทำมาตลอด เมื่อนั้นคุณจะให้ความสำคัญกับเป้าหมายการทำธุรกิจ และมีกำลังในในการเริ่มทำอะไรซักอย่างกับไอเดียของคุณมากขึ้น 1.2 เน้นความสม่ำเสมอในสิ่งที่ทำ คุณอาจเริ่มต้นทำธุรกิจของคุณจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่มีความสม่ำเสมอเพื่อให้คุณเกิดวินัยและช่วยให้คุณหลุดออกจากการคิดไอเดียแต่ไม่ลงมือทำ เช่น กำหนดเวลา 10-15 นาทีของทุกวันเพื่อเริ่มทำแผนธุรกิจ โดยคุณต้องหลีกเลี่ยงการผลัดวันประกันพรุ่งและอาจเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบก่อนเป็นอย่างแรก เพราะเมื่อคุณทำสิ่งนั้นสำเร็จแล้วจะเป็นแรงผลักดันให้คุณอยากทำในสิ่งอื่นหรือขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้น 1.3 กำจัดความกลัวของคุณออกไป ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำธุรกิจ ผู้ที่อยากเริ่มที่ธุรกิจส่วนใหญ่มักเกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะเริ่มเพราะกังวลว่าจะมีข้อผิดพลาดต่างๆ  คุณสามารถกำจัดความกลัวเหล่านั้นได้โดยการถามคำถามกับตัวเองว่า สิ่งที่คุณต้องการจะทำคืออะไร มีอะไรบ้างที่คุณไม่รู้แต่มีความสำคัญในการทำธุรกิจนั้น อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุด ที่จะเกิดขึ้นได้กับไอเดียธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเห็นภาพของสิ่งเหล่านี้ชัด…