fbpx
Aug 21, 2021 • BY Admin
5 เทคโนโลยี ยุคใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉม Market Research ไปตลอดกาล

เรากำลังอยู่ในโลกปัจจุบันที่ เทคโนโลยี มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ วงการ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการเกษตรไปจนถึงเรื่องสุดล้ำอย่างอวกาศ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่สำคัญอย่างการวิจัยตลาด 

เทคโนโลยีนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น แต่ยังมาช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับการวิจัยตลาด ทั้งยังสามารถทำสิ่งที่ไม่เคยเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นได้ อย่างเช่นการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ และสร้าง report ได้แบบ real-time หรืออย่าง AI (Artificial intelligence) และ Machine Learning ก็กำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยพัฒนาการวิจัยตลาดให้ก้าวหน้าไปยังจุดสูงสุด

และนี่คือ 5 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าการวิจัยตลาดไปตลอดกาล

1. Application เก็บ Survey และฐานข้อมูล

ในปัจจุบันมีเครื่องมือการทำแบบสำรวจออนไลน์เ พื่อเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ที่มีระบบและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม การเก็บข้อมูลสำรวจผ่านออนไลน์ หรือการนำแท็บเล็ตที่มีแบบสำรวจออนไลน์มาใช้เก็บข้อมูลแทนกระดาษ จะทำให้สามารถส่งข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ได้แบบ real-time และเป็นวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่เร็วที่สุด เพื่อสามารถนำไปใช้ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทำให้สามารถส่งข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที

2. การเข้าถึง internet เทคโนโลยีของคนส่วนใหญ่

โลกออนไลน์ที่แพร่หลายในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้คนที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยได้อย่างมาก การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกมุมโลกสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้การทำวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร้พรมแดน ในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการตอบ questionaire หรือการให้สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์แทนการพบหน้า ยังเป็นวิธีที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างผ่อนคลาย เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะตอบคำถามได้ดีกว่าอีกด้วย

3. การใช้ Artificial Intelligence และ Machine Learning ในการตรวจสอบข้อมูล

นักวิจัยต่างรู้ดีว่า ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของการวิจัยตลาดคือความอคติ (bias) ของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดได้ตั้งแต่ความผิดพลาดจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่กระจายและครอบคลุมเพียงพอ การถามคำถามที่ไม่เป็นกลาง ไปจนถึงความผิดพลาดของผู้ตอบคำถามทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

เทคโนโลยี AI และ Machine Learning เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประมวลผล และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาร่วมในการวิจัยแต่ละเรื่อง  ไปจนถึงช่วยกำจัดความ bias ของข้อมูลที่เก็บมาได้โดยใช้ความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบของข้อมูล จนสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติทั้งเล็กและใหญ่ และกำจัดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องเหล่านั้นออก ทำให้ข้อมูลของ market research ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีความแม่นยำมากกว่า market research ในยุคสมัยก่อนมากมายหลายเท่าตัว

4. การแพร่หลายของ social media

การแพร่หลายของ social media และความโปร่งใสของข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ทำให้นักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทั้งแบรนด์ของตนเอง ลูกค้า และคู่แข่งได้โดยง่าย โดยการวิเคราะห์จาก social media footprint ต่าง ๆ นอกจากนี้ social media ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและรอบด้าน

ไม่เพียงแต่ข้อมูลรายละเอียดที่กลุ่มเป้าหมายตอบ หรือแสดงออกมาตรง ๆ เท่านั้น การมีข้อมูล social media ของกลุ่มเป้าหมาย ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงพฤติกรรมจากการแสดงออกใน social media ต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากหลายแหล่งจะทำให้ insights ที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายนั้นมีความลึก และมีนัยยะเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้มากขึ้น

5. ความสามารถของ Big data และ Data Analytics

หาก Data เปรียบเสมือนหัวใจของ Market Research การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ก็คือเส้นเลือดสำคัญที่หล่อเลี้ยงหัวใจ market research เป็นธุรกิจที่ยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมหาศาล และข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการเก็บอย่างเป็นระบบ และมีการนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ให้ครบทุกด้านอย่างเชื่อมโยง 

ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว การเก็บข้อมูลจำนวนมากเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์ เพราะยังไม่มีเทคโนโลยี หรือวิธีที่ดีพอในการจัดเก็บและนำเอามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการบริหารข้อมูลจำนวนมหาศาลแบบ Big Data ทั้งยังมีเทคโนโลยีการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ทำให้สามารถนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาวิเคราะห์ในมุมต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

เมื่อโลกยุคใหม่มีวิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างดีเยี่ยมแล้ว บริษัท market research ที่ถือข้อมูลจำนวนมหาศาล จึงสามารถช่วยลูกค้าให้สามารถ “หยั่งรู้” ในสิ่งต่าง ๆ ได้ตามใจต้องการ เพียงแต่ต้องรู้วิธีการนำเอาข้อมูลมาใช้เท่านั้น

จะเห็นได้ว่านับวัน Market research ยิ่งมีพลังในการหยั่งรู้ และตอบคำถามได้มากขึ้นเรื่อย ๆ และยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปมากเท่าไร พลังของ Market research ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปเท่านั้น เราจึงเห็นทิศทางที่องค์กรมากมายทั้งเล็กและใหญ่เริ่มนำเอา Market research เข้ามาเป็นส่วนหลักของการตัดสินใจทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน เพราะนั่นหมายถึงการตัดสินใจโดยมีข้อมูลมาสนับสนุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ และลดความเสี่ยงได้อย่างที่ไม่เคยมีเทคโนโลยีใดทำได้มาก่อน

ต้องการคำแนะนำ กลยุทธ์หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: Market Research

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *