fbpx

Monthly Archives: March 2023

เปิดเทรนด์ไลฟ์สไตล์ Skincare Routine 2023

ในปัจจุบันมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ skincare จำนวนมาก และแต่ละแบรนด์ยังออกผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ทั้งในแง่ของคุณสมบัติ รวมไปถึงการใช้งานอีกด้วย นอกเหนือจากการใช้ skincare ที่หลากหลายแล้ว คนรุ่นใหม่จะเลือกจัด skincare routine หรือขั้นตอนการบำรุงผิวในแต่ละวัน ให้เหมาะสมกับปัญหาผิวและรสนิยมของตัวเอง โดย 2 เทรนด์การบำรุงผิวที่กำลังมาแรงในปัจจุบันคือ Skinimalism และ Sustainability Skinimalism การเปลี่ยนการใช้ skincare จำนวนมาก ที่ประกอบด้วยหลากหลายขั้นตอน มาเป็นการใช้ All in one skincare หรือใช้เพียงผลิตภัณฑ์เดียว การมีผลิตภัณฑ์ที่แยกใช้ตอนกลางวันและกลางคืนอย่างชัดเจนเคยได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น การแยก Day cream และ Night Cream ออกจากกัน เนื่องจาก night cream มักเป็นครีมที่มีคุณสมบัติหลักในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว เนื้อครีมมีความหนัก ไม่เหมาะกับการใช้งานในเวลากลางวัน ส่วน Day cream เป็นครีมที่มีเนื้อบางเบากว่า หรือมีการผสมสารกันแดด เพื่อให้เหมาะกับใช้เวลาในตอนกลางวัน แต่ในปัจจุบัน คนหันมาใช้งานผลิตภัณฑ์เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพียงชิ้นเดียว ที่มีลักษณะบางเบา…

รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ อัพเดท Insight นักช้อปออนไลน์ 2023

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce และธุรกิจออนไลน์อื่น ๆ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์สูงที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันผู้บริโภคในหลายประเทศทั่วโลกต่างก็หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน และสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เร่งให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น Crowdabout จึงพาทุกท่านมาอัพเดท Insights ของนักช้อปออนไลน์ในปี 2023 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจและเจาะลึกพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดีมากขึ้น Crowdabout ได้ทำการเก็บข้อมูลเรื่องพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์จาก Crowdabout Online Panel ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,800 คน อายุระหว่าง 20-60 ปี ซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างกว่า 98% เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งจะซื้อสินค้าอย่างน้อย 1-2 ชิ้น และสินค้าที่คนนิยมซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เสื้อผ้า ของแต่งบ้าน และของใช้ภายในออฟฟิศ ตามลำดับ Shopee เป็นแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุด แพลตฟอร์ม E-Commerce ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ Shopee รองลงมาเป็น…

ส่องพฤติกรรมสายมู เมื่อความเชื่อส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ

การดูดวงและความเชื่อด้านโหราศาสตร์อยู่คู่กับคนไทยมานานนับร้อยปี และในช่วงสิบปีให้หลังจะเห็นได้ว่ากระแสความนิยมของการดูดวง หรือความเชื่อเรื่องโหราศาตร์หลากหลายแง่มุม หรือที่เรียกกันว่า มูเตลูก็เพิ่มขึ้นทวีคูณ จากเดิมที่ความเชื่อในเรื่องนี้ัมักจำกัดอยู่เพียงคนบางกลุ่ม แต่ในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวกลับแพร่กระจายไปสู่คนทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุในประเทศอย่างไร้ขอบเขต  การดูดวงเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมในกลุ่มมูเตลูที่รับความนิยมมากที่สุด  สะท้อนให้เห็นว่าคนในปัจจุบันจำนวนมากต้องการที่ปรึกษาให้ช่วยชี้ทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น  จากข้อมูลหลายแหล่งพบว่าความไม่แน่นอนและความกังวลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้คนจำนวนมากหันมาพึ่งพาการดูดวงหรือโหราศาสตร์มากขึ้น โดยจากการสำรวจพบว่า คนไทยกว่า 52 ล้านคนหรือคิดเป็น 75% ของประชากรมีความเชื่อในเรื่องดูดวง นอกจากนี้ยังพบว่าคนยุคใหม่เลือกที่จะใช้บริการหมอดูมากกว่าจิตแพทย์ โดยให้เหตุผลว่าสามารถเข้าถึงหมอดูได้ง่ายกว่าการเข้าหาจิตแพทย์และในบางครั้งก็ต้องการเพียงแค่คนรับฟังปัญหาเท่านั้น จากกระแสการดูดวงที่เพิ่มขึ้นนี้ Crowdabout จึงได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-65 ปี จำนวน 250 คน จาก Crowdabout Online Panel ถึงพฤติกรรมในการดูดวง ซึ่งทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเหล่านี้ โดย Crowdabout ได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูดวงของคนในปัจจุบัน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการดูดวงทุก ๆ 2-5 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูดวงเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 300-500 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้มากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการดูดวงเพิ่มมากขึ้น ด้วยสาเหตุหลักของการดูดวงคือมากมีเรื่องที่อยากรู้ ต้องการคนรับฟัง และมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยหัวข้อในการดูดวงที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือเรื่องการงานและการเงิน นอกจากนี้เรายังพบว่า ศาสตร์ดูดวงที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือไพ่ยิปซี…

วิเคราะห์ให้ดีก่อนเลือกพรีเซนเตอร์ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

มีงานวิจัยกล่าวไว้ว่า 76% ของคนมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าจากตัวคนมากกว่าสินค้า และ 89% ของนักการตลาดมองว่าการขายผ่าน brand presenter/ambassador มีผลกว่ารูปแบบอื่น( https://socialladderapp.com/blog/ambassador-marketing/ )ดังนั้นการเลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากพรีเซนเตอร์เป็นผู้สะท้อนภาพลักษณ์ และสร้างภาพจำให้กับแบรนด์ ข้อดีหลัก ๆ ของแบรนด์ที่มีพรีเซนเตอร์คือ ปัจจัยในการเลือกพรีเซนเตอร์ พรีเซนเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะนำเสนอ จากการเก็บข้อมูล มุมมอง และความคิดเห็นจาก Crowdabout Online Panel พบว่า  อินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่คนติดตามมากที่สุด 3 อันดับ จากการสำรวจความคิดเห็นผ่าน Crowdabout online panel ในกลุ่มคนทั่วไปที่มีอายุ 20 – 40 ปี จำนวนกว่า 100 คน ได้แก่  SP Saypan, Eyeta, Icepadie และหมอแล็บแพนด้า (13%) พรีเซนเตอร์ที่ผู้คนมองว่าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าในกลุ่มแม่และเด็กมากที่สุด 3 อันดับ จากการสำรวจความคิดเห็นจาก Penalists ของ Crowdabout ที่เป็นกลุ่มคุณแม่ จำนวนกว่า…