fbpx

Monthly Archives: February 2023

เจาะความเข้าใจกลุ่มลูกค้า Beauty Market

Beauty Market

จากประสบการณ์ทาง Crowdabout ได้มีการเก็บข้อมูลและทำการศึกษา Beauty-Market ที่ผ่านมาจากผู้บริโภคที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ความงามในด้านต่าง ๆ เช่น ครีมซอง สกินแคร์ เครื่องสำอาง เป็นต้น ประกอบกับการศึกษาแบรนด์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เราได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ความงามในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้พบว่ากลุ่มลูกค้ามีจำนวนมากและมีความสนใจที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องของอายุ เพศ และรายได้ของผู้บริโภคเอง เป็นจำนวนทั้งหมด 14 กลุ่ม พบว่า มากกว่า 90% เคยซื้อผลิตภัณฑ์ความงามใช้ และผลิตภัณฑ์ความงามนั้นยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในคนทุกช่วงอายุ นอกจากนี้ เรายังพบว่า จากคนทั้งหมด 14 กลุ่ม เมื่อแบ่งออกมาแล้ว พบว่ามีเพียง 3 กลุ่ม ที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักใน Beauty Market ได้แก่ ผู้ชายทั่วไป อายุ 18-25 ปี ผู้หญิงที่ชอบลองสินค้า อายุประมาณ 13-25 ปี ผู้หญิงที่ซื้อของยาก อายุประมาณ 18-35 ปี แบบที่ 1 …

เจาะลึกพฤติกรรมคนเลี้ยงสัตว์กับแนวโน้มอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย

ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจากข้อมูลพบว่าหลายครอบครัวเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูก และจากเทรนด์ Pet Humanization ทำให้ผู้คนเลี้ยงสัตว์เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป นอกจากนี้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงามากขึ้น จากปัจจัยในข้างต้นเหล่านี้ทำให้ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงยินดีจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้จำนวนการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นต่าง ๆ ในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง ว่าตลาดสินค้านี้มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้าง ข้อมูลในส่วนนี้ Crowdabout ได้ทำการศึกษามุมมองและความคิดเห็นผู้บริโภคเชิงลึกผ่านการเก็บแบบสอบถาม โดยในครั้งนี้ มีชาว Crowdster มาร่วมให้คำตอบทั้งหมด 3,877 คน การใช้จ่ายกับอาหารสัตว์เลี้ยง ช่วงค่าใช้จ่ายของอาหารสัตว์มีความหลากหลาย โดยคนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 300 บาท/เดือน จากข้อมูลของชาว Crowdster ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ พบว่ามากกว่า 29% มีค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารสัตว์ 300 – 500 บาท/เดือน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสัดส่วนของกลุ่มคนที่เสียค่าใช้จ่ายไปกับอาหารสัตว์ในช่วง 500 – 800 บาท/เดือน และ 800 – 1,500 บาท/เดือน โดยคนสองกลุ่มนี้จะมีสัดส่วน 23% และ 22% ตามลำดับ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า…

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ด้วยสีของแบรนด์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์

การสร้างแบรนด์

ในการสร้างแบรนด์สินค้านั้นบุคลิกภาพของแบรนด์หรือ Brand Personality มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีงานศึกษาพบว่าบุคลิกภาพของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค นอกจากนี้บุคลิกภาพของแบรนด์ยังส่งผลต่อความภักดีในตัวสินค้าอีกด้วย สีของแบรนด์เป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายแบรนด์ใช้ในการระบุตัวตนหรือบุคลิกภาพของแบรนด์ เพราะสีมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะสามารถจดจำและรับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ผ่านการดูจากสีของโลโก้แบรนด์ ดังนั้นการเลือกใช้สีให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากสีของแบรนด์แล้วรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ก็มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์และการระบุบุคลิกภาพของแบรนด์เช่นเดียวกัน เพราะผู้บริโภคที่ไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เรามาก่อนมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากบรรจุภัณฑ์ ถ้าหากบรรจุภัณฑ์มีความน่าดึงดูดและแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด เลือกสีแบรนด์ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแบรนด์ การเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแบรนด์เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารตัวตนของแบรนด์ให้กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยบุคลิกภาพของแบรนด์จะมีทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ 1. Sincerity ความจริงใจ เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความตรงไปตรงมา พูดความจริงเสมอ มีความจริงใจ และเป็นมิตร 2. Excitement ความน่าตื่นเต้น เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความสนุกสนาน ตื่นเต้น ทันสมัย และขี้เล่น 3. Competence ความเชี่ยวชาญ เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี และสื่อถึงความมีประสบการณ์อีกด้วย 4. Sophistication ความดูดี มีระดับ เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความหรูหรา มีระดับ และความมีระดับ 5. Roughness ความดิบ หรือเข้มแข็ง เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความทนทาน แข็งแรง และการเผชิญกับสิ่งใหม่…