fbpx
Jul 20, 2021 • BY Admin
ธุรกิจจะทำ Market Research 2022 ไปเพื่ออะไร?

Market Research 2022 ในปีต่อจากนี้ การวิจัยตลาดเป็นสิ่งที่ธุรกิจขนาดใหญ่ทำกันเป็นประจำ การทำวิจัยตลาดก็เหมือนกับการหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อทำให้โอกาสผิดพลาดในการตัดสินใจลดลง

Market Research 2022 เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่

การออกสินค้าหรือบริการใหม่ของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ จะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสในความสำเร็จอย่างรอบด้าน โดยข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์คือข้อมูลเดิมที่มีอยู่ของธุรกิจ เช่น ข้อมูลขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อวางแผนเรื่องกำลังการผลิต หรือข้อมูลยอดขายสินค้าเพื่อวิเคราะห์ความนิยมในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาออกแบบสินค้าใหม่

ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลตลาด โดยการวิจัยตลาดจะสามารถเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตลาดในด้านการค้นหา Customer Insights และ Market Insights ที่มีนัยสำคัญในการช่วยวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อมูลตัวตั้งร่วมในการออกแบบ พัฒนาสินค้าใหม่ หรือปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่แล้วได้เช่นกัน

Market Research 2022 เพื่อวิเคราะห์ลูกค้าเดิม ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่

ลูกค้าเก่าถือเป็นขุมทรัพย์ของธุรกิจ และข้อมูลลูกค้าเก่ามักเป็นสิ่งที่ธุรกิจละเลยในการนำมาใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ ต่อยอดไปสู่การเข้าถึงและดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นได้ จนสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าในระบบได้

การวิจัยตลาด จึงเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่สามารถช่วยธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเก่าอย่างละเอียด แล้วนำมาใช้เป็นรายละเอียดตั้งต้นในการสำรวจ Customer Insights ที่ลึกซึ้งของกลุ่มลูกค้าเก่า เพื่อนำไปออกแบบกระบวนการสื่อสารและ Marketing Communications Strategy ที่สอดคล้องกับความชอบของลูกค้าเดิม ให้ดึงดูดลูกค้ารายใหม่ ๆ เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิจัยตลาดเพื่อปรับแผนธุรกิจและแผนการตลาด เพิ่มยอดขาย

ข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยตลาด ทั้ง Customer Insights และ Market Insights รวมถึง Product/Service Insights สามารถนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดใหม่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างกระบวนการสื่อสารที่ตรงจุดมากขึ้น ออกแบบกลยุทธ์การยิงโฆษณาออนไลน์ได้แม่นยำขึ้น หรือปรับแต่งช่องทางขายต่าง ๆ ให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาวะของลูกค้าในระดับต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และทั้งหมดนี้จะนำมาสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ในเวลาถัดมา

วิจัยตลาดเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของธุรกิจ

หลายองค์กรมองข้ามและไม่มีการจัดการที่ดีในเรื่องของภาพลักษณ์ธุรกิจ คุณถามตัวเองว่า ลูกค้าจะเข้าใจธุรกิจคุณได้อย่างไร ? ต้องทำอย่างไร วิธีไหน แบรนด์ของคุณถึงจะอยู่เหนือคู่แข่งได้ ? คำตอบคือ คุณสามารถใช้การวิจัยตลาดเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณได้โดยการสำรวจหัวข้อต่าง ๆ เช่น

  • การรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand awareness) ลูกค้ารับรู้และคุ้นเคยกับแบรนด์ของคุณหรือไม่ ?
  • การเปรียบเทียบคู่แข่ง (Competitive comparisons) ลูกค้ามองบริษัทของคุณอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ?
  • ตัวตนของแบรนด์ (Personification) คาแรกเตอร์และลักษณะใดที่ลูกค้าสามารถเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้บ้าง ?

คุณยังสามารถวิจัยลูกค้าเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด เช่น โลโก้ โบรชัวร์ เว็บไซต์ เป็นต้น การวิจัยแบรนด์มักดำเนินการโดยการสัมภาษณ์ลูกค้าหรือการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีนี้คุณจะสำรวจหัวข้อต่าง ๆ ในเชิงลึกและรับคำติชมจากผู้เข้าร่วมได้ และนำผลลัพธ์ไปช่วยให้คุณพัฒนาการวางตำแหน่งแบรนด์ (ฺBrand Position) และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณได้อีกด้วย

Market Research

วิจัยตลาดเพื่อให้เข้าใจลูกค้าดีขึ้น

บางครั้งธุรกิจและผู้ประกอบการต้องการข้อมูลที่มากขึ้น ละเอียดขึ้น และซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับขนาดของตลาด ทั้งของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง รวมไปถึงช่องทางและวิธีการที่ดีที่สุดในการเข้าถึงพวกเขา ปัจจัยที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่างเช่น

  • อายุของกลุ่มเป้าหมาย
  • เพศของกลุ่มเป้าหมาย
  • สถานภาพสมรสของกลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มเป้าหมายมีลูกหรือเป็นโสด
  • พื้นที่พักอาศัยของกลุ่มเป้าหมาย
  • ระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
  • พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียประเภทต่าง ๆ

การวิจัยกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ช่วยให้เราเข้าใจโปรไฟล์ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เราสามารถพัฒนาตำแหน่งแบรนด์ที่คาดว่าน่าจะเป็นได้ การโฟกัสไปยังตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม จะทำให้คุณคุณเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น รวมไปถึงการวางแผนและดำเนินการให้แผนการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น จากแคมเปญที่มีการใช้งบประมาณของคุณได้อย่างเต็มที่

วิจัยตลาดเพื่อวัดประสิทธิภาพของแผนการตลาดและช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน

ธุรกิจและผู้ประกอบการจำนวนมาก ต่างก็ต้องการให้แผนการทำงานแผนการตลาดของแต่ละฝ่าย ดำเนินการไปได้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมบริษัทของตนและสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป การวิจัยตลาดสามารถช่วยได้โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดำเนินการทางการตลาดของคุณ การวิจัยตลาดเพื่อรวบรวมคำติชมจากลูกค้า เกี่ยวกับรูปลักษณ์และความรู้สึกจากกลุ่มเป้าหมายเมื่อเห็นการตลาดของคุณ ตวามสามารถวัดการรับรู้ของลูกค้าและการตอบสนองต่อแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง การรวบรวมข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มงบประมาณการตลาดของคุณได้อย่างแท้จริง โดยช่วยคุณออกแบบการตลาดที่เข้าถึงและตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ

แม้การกำหนดและใช้งบประมาณดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดูเรียบง่าย แต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งและมักเป็นปัจจุยหลักและสิ่งสำคัญทางธุรกิจ เหมือนที่เราเห็นได้จากช่วงปิดประเทศ ค่าใช้จ่ายที่มักจะโดนตัดออกก่อนเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้ คืองบการตลาด หลายธุรกิจและผู้ประกอบการมักจะมองค่าใช้จ่ายในด้านนี้ว่ายังไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก แต่หลายปีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า แม้จะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตแบบนี้ แต่ลูกค้าก็ยังพร้อมในการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งหากเทียบแล้วค่าใช้จ่ายในขั้นตอนวิจัยตลาดนั้นมักจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการลงทุนของคุณในการวิจัยและทดสอบตลาด ผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้งบการตลาดของคุณทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

น่าจะได้เห็นภาพรวมของ บริการรับทำวิจัยตลาดกันบ้างแล้วใช่มั้ยคะ อย่าลืมว่า Crowdabout ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทรับทำวิจัยตลาดในประเทศไทยที่มีประสบการณ์งานวิจัยตลาดทั้งในระดับ SMEs และระดับ Enterprise องค์กรชั้นนำระดับต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยินดีให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านในวันนี้

ต้องการคำแนะนำ กลยุทธ์หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: Market Research

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *