fbpx

Tag Archives: Business Ecosystem

Business Ecosystem ตัวช่วยธุรกิจ พันธมิตรแห่งความสำเร็จ

ecosystem

Ecosystem คือการพึ่งพากันและกัน ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ มนุษย์ หรือแม้แต่ทุกการทำธุรกิจ ต้องมีการสนับสนุนเเละพึ่งพากันไม่ว่าจะเป็นสภาพเเวดล้อมหรือปัจจัยต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้น สังเกตไหมว่า ทำไมบางบริษัทถึงเติบโตมากกว่าบริษัทอื่นทั้งที่ทำธุรกิจคล้ายกัน นั่นก็เป็นหนึ่งในผลจากการเอื้อกันทางธุรกิจ วันนี้เราลองมาดูความสำคัญของสิ่งนี้กันค่ะ  ระบบนิเวศทางธุรกิจ หรือ Business Ecosystem คือ การทำธุรกิจที่มีการรวมตัวกันของ หน่วยงาน บุคคลากร หรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน ทั้งภาครัฐเเละเอกชน จนกลายเป็นระบบที่ส่งเสริมกัน ซึ่งสิ่งที่น่าแปลกก็คือ ระบบนิเวศไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่สนับสนุนกันเสมอไป เเต่ยังมีบริษัทที่เป็นคู่เเข่งกันอยู่ในระบบนิเวศนี้ด้วย ซึ่งเป็นข้อดีตรงที่ทำให้เเต่ละบริษัทผลักดันตัวเองให้พัฒนาจนสามารถเติบโตได้เช่นกัน คำว่าระบบนิเวศทางธุรกิจ ว่าคำนี้เกิดขึ้นมาในช่วงต้น ๆ ของปี 1990 โดย James F. Moore สภาคณบดีของ Harvard School of Public Health และสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศของ Harvard AIDS Institute และ Harvard AIDS Initiative บอกเอาไว้ว่าธุรกิจและนวัตกรรมไม่สามารถที่จะเติบโตหรือพัฒนาด้วยตัวเองได้ แต่ละธุรกิจจำเป็นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทางธุรกิจ ที่ทำงานประสานกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ ๆ…