fbpx
Feb 10, 2023 • BY Crowdabout Editor
สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ด้วยสีของแบรนด์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์

ในการสร้างแบรนด์สินค้านั้นบุคลิกภาพของแบรนด์หรือ Brand Personality มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีงานศึกษาพบว่าบุคลิกภาพของแบรนด์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค นอกจากนี้บุคลิกภาพของแบรนด์ยังส่งผลต่อความภักดีในตัวสินค้าอีกด้วย

สีของแบรนด์เป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายแบรนด์ใช้ในการระบุตัวตนหรือบุคลิกภาพของแบรนด์ เพราะสีมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะสามารถจดจำและรับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ผ่านการดูจากสีของโลโก้แบรนด์ ดังนั้นการเลือกใช้สีให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

นอกเหนือจากสีของแบรนด์แล้วรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ก็มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์และการระบุบุคลิกภาพของแบรนด์เช่นเดียวกัน เพราะผู้บริโภคที่ไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เรามาก่อนมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากบรรจุภัณฑ์ ถ้าหากบรรจุภัณฑ์มีความน่าดึงดูดและแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด

เลือกสีแบรนด์ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแบรนด์

การเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแบรนด์เป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารตัวตนของแบรนด์ให้กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยบุคลิกภาพของแบรนด์จะมีทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่

1. Sincerity ความจริงใจ

เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความตรงไปตรงมา พูดความจริงเสมอ มีความจริงใจ และเป็นมิตร

2. Excitement ความน่าตื่นเต้น

เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความสนุกสนาน ตื่นเต้น ทันสมัย และขี้เล่น

3. Competence ความเชี่ยวชาญ

เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความน่าเชื่อถือ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี และสื่อถึงความมีประสบการณ์อีกด้วย

4. Sophistication ความดูดี มีระดับ

เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความหรูหรา มีระดับ และความมีระดับ

5. Roughness ความดิบ หรือเข้มแข็ง

เป็นบุคลิกภาพที่สื่อถึงความทนทาน แข็งแรง และการเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ

โดยแบรนด์จะต้องวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองว่าอยากให้เป็นไปในทิศทางใด ทั้งนี้แบรนด์จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสินค้าด้วย ต่อมาเมื่อแบรนด์สามารถระบุจุดยืนหรือบุคลิกภาพของแบรนด์ได้แล้วนั้น แบรนด์จะต้องเลือกสีที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของแบรนด์เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถจดจำและเป็นการตอกย้ำถึง Brand Personality โดยสีแต่ละสีจะสื่อถึงความหมายและสร้างการรับรู้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

จากการที่แต่ละสีสะท้อนถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้หลายแบรนด์มีการเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอ เมื่อลูกค้ามองเห็นโลโก้หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ ของแบรนด์ก็จะสามารถเข้าใจในบุคลิกภาพของแบรนด์และจดจำแบรนด์ได้ดีมากขึ้นด้วย และนี้คือตัวอย่างของการใช้สีเพื่อสะท้อนบุคลิกภาพของแบรนด์

แหล่งที่มา : https://praxent.com/blog/color-psychology-brands-infographic

ดังนั้นในการสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคจดจำและเข้าใจในสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะสื่อจะต้องคำนึงถึงการเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของตนเอง เพราะนอกเหนือจากคุณสมบัติหรือประโยชน์ของสินค้า ลูกค้ายังเลือกซื้อสินค้าจากมุมมองที่ตนเองมีต่อตัวตนของแบรนด์ด้วย และยังเป็นการสร้างตัวตนให้กับแบรนด์เพราะลูกค้าจะสามารถจดจำและนึกถึงแบรนด์ได้ดีมากขึ้นจากสีที่แบรนด์เลือกใช้

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ตัวช่วยสำคัญในการสร้างแบรนด์สินค้าให้โดดเด่น

บรรจุภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างแบรนด์สินค้า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์จะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้ามองเห็น ดังนั้นหลายแบรนด์จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและดึงความสนใจจากลูกค้า เพราะสินค้าในหมวดหมู่เดียวกันอาจมีหลากหลายแบรนด์ ทำให้แบรนด์ที่สามารถดึงความสนใจจากลูกค้าได้ตั้งแต่แรกเห็นย่อมมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อมากกว่า

       การออกแบบบรรจุภัณฑ์นอกจากเรื่องของความสวยงามและความน่าดึงดูด แบรนด์จะต้องคำนึงถึงบุคลิกภาพของแบรนด์และสินค้าของแบรนด์ตัวเอง เพราะสินค้าที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม

บุคลิกภาพหรือตัวตนของแบรนด์ก็มีความสำคัญต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มักจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากบรรจุภัณฑ์ถ้าหากไม่ได้รู้จักสินค้านั้นมาก่อน ซึ่งการตัดสินใจซื้อจากบรรจุภัณฑ์จะทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น ดังนั้นแบรนด์จึงควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์

สิ่งที่แบรนด์จะต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากตัวตนของแบรนด์คือการเข้าใจในลูกค้าของตนเอง เพราะแบรนด์จะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์ขายสินค้าครีมทาผิวโดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มคน Gen Z แบรนด์ก็ควรจะออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สนุกสนาน มากกว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงความหรูหรา ดูมีอายุ และถ้าแบรนด์ต้องการขายสินค้าให้กับลูกค้าทั้งเพศชายและเพศหญิง แบรนด์ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็น Gender-neutral โดยการเลือกใช้สีที่มีความเป็นกลางระหว่างทั้งสองเพศอย่างสีฟ้าหรือสีขาว แทนการเลือกใช้สีดำหรือสีชมพูที่ดูเป็นการสื่อถึงเป็นเพศใดเพศหนึ่งมากจนเกินไป

เมื่อแบรนด์กำหนดบุคลิกภาพของตนเองและทราบความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน แบรนด์ก็จะสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้แบรนด์ควรคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานด้วย เพราะถึงแม้แบรนด์จะมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามน่าดึงดูด แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์นั้นไม่สะดวกต่อการใช้งานก็จะทำให้ลูกค้าไม่ต้องการที่จะซื้อสินค้านั้นเช่นเดียวกัน

จากบทความข้างต้นทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกใช้สีและบรรุจภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์ เพราะลูกค้าจะสามารถจดจำแบรนด์ได้ดีและเป็นการสร้างตัวตนของแบรนด์ ทำให้แบรนด์มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซึ่งจะทำให้แบรนด์สามารถสร้างฐานลูกค้าได้มากขึ้นและยังส่งผลให้ยอดขายของแบรนด์มากขึ้นด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์ก็ควรที่จะคำนึงถึงการสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ให้โดดเด่นผ่านการใช้สีและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ต้องการคำแนะนำ กลยุทธ์หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: การสร้างแบรนด์บรรจุภัณฑ์สีแบรนด์

Crowdabout Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *