fbpx

Tag Archives: Airtable

Online Survey เครื่องมือสำคัญของการสำรวจตลาด (Market Survey)

Market Survey

 การสำรวจตลาด (Market Survey) คือการวิจัยเชิงสำรวจและการวิเคราะห์ตลาดสำหรับสินค้าและบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้บริโภค เช่น การสำรวจคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการสำรวจความนิยมของผู้บริโภค การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การทำแบบสำรวจ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง หรือการสังเกตผู้บริโภคจากสถานการณ์จริง       การทำแบบสำรวจผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Online Survey) เป็นวิธีเก็บข้อมูลหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยเครื่องมือสำหรับการทำ Online Survey ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลาย มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงต้องรู้จักและเลือกใช้ให้เหมาะสม วันนี้ Crowdabout นำตัวอย่าง 4 ระบบในการทำ Survey ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันมาให้รู้จัก Google Forms ถือเป็นเครื่องมือยอดฮิตที่สุดของการทำแบบสอบถามออนไลน์ เพราะเริ่มต้นใช้ค่อนข้างง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย แค่มี Google Account หรือ Gmail ก็สามารถสร้าง แล้วเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่ถึง 15 นาที (แต่ถ้าใครไม่มี Gmail อาจต้องเสียเวลาสมัคร Account ใหม่เกิน 15 นาทีก่อน!) ฟีเจอร์ที่สำคัญของ Google…