fbpx
Aug 1, 2022 • BY Admin
Online Survey เครื่องมือสำคัญของการสำรวจตลาด (Market Survey)

 การสำรวจตลาด (Market Survey) คือการวิจัยเชิงสำรวจและการวิเคราะห์ตลาดสำหรับสินค้าและบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้บริโภค เช่น การสำรวจคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการสำรวจความนิยมของผู้บริโภค การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การทำแบบสำรวจ การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง หรือการสังเกตผู้บริโภคจากสถานการณ์จริง

      การทำแบบสำรวจผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Online Survey) เป็นวิธีเก็บข้อมูลหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยเครื่องมือสำหรับการทำ Online Survey ในปัจจุบันนั้นมีหลากหลาย มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงต้องรู้จักและเลือกใช้ให้เหมาะสม วันนี้ Crowdabout นำตัวอย่าง 4 ระบบในการทำ Survey ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันมาให้รู้จัก

Google Forms

ถือเป็นเครื่องมือยอดฮิตที่สุดของการทำแบบสอบถามออนไลน์ เพราะเริ่มต้นใช้ค่อนข้างง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย แค่มี Google Account หรือ Gmail ก็สามารถสร้าง แล้วเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่ถึง 15 นาที (แต่ถ้าใครไม่มี Gmail อาจต้องเสียเวลาสมัคร Account ใหม่เกิน 15 นาทีก่อน!) ฟีเจอร์ที่สำคัญของ Google Forms นี้คือ รองรับการสร้างตัวเลือกที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไข เช่น ถ้าผู้ตอบตอบตัวเลือก A ให้ไปตอบคำถาม C ต่อ ถ้าตอบตัวเลือก B ให้ไปตอบที่คำถาม D ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญในการทำแบบสำรวจที่มีความละเอียดและยืดหยุ่น ที่จะยิ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้แบบสำรวจได้ขึ้นไปอีก ข้อดีอีกอย่างของ google form คือเป็นรูปแบบของ form ที่คนคุ้นเคยที่สุด ทำให้การเก็บข้อมูลโดย google form มักไม่พบปัญหาที่ว่า ผู้ตอบใช้งานไม่เป็น เปิดลิงก์ไม่ได้ หรือมีปัญหาตอนเลือกคำตอบ

Typeform

เป็นแบบสำรวจออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ด้วยจุดเด่นคือมี UI (User Interface) Form Design ที่สวยโดดเด่น เหมาะสมกับการกรอกข้อมูลบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือมากเป็นพิเศษ จึงเป็นที่นิยมของบรรดาบริษัท Marketing Agency และบริษัทที่เน้นภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในขณะที่ฟีเจอร์ของแบบฟอร์มก็มีครบถ้วนไม่แพ้ Google Forms แต่ก็มีข้อจำกัดที่มากกว่า คือผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินค่าใช้บริการเพื่อปลดล็อค features ต่างๆ ที่จำเป้นเช่นการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก รวมถึงต้องจ่ายค่าใช้บริการเพิ่มตามจำนวนแบบสอบถามที่เก็บด้วย

Airtable

ถือเป็น Data Sheet Platform ที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนสำหรับการจัดการข้อมูลออนไลน์ที่มาแรงมากในช่วงปีนี้ เนื่องด้วยความเข้าใจง่ายของ UI การเชื่อมโยงฟีเจอร์จัดการข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง Online Forms, Spreadsheet, Pivot Table ฯลฯ ประสิทธิภาพของระบบค่อนข้างเสถียร และมีฟีเจอร์สำคัญให้มาไม่น้อย แต่ Airtable ไม่มี Theme Design สำเร็จรูปมาให้เลือกได้มากเท่า typeform ทำให้อาจดูเป็นแบบสำรวจออนไลน์ที่เรียบง่าย และไม่เน้นความสวยงามเท่าไรนัก

WPForms และบรรดา Online Survey ของระบบ CMS

เป็นระบบฟอร์มของ WordPress CMS ชื่อดังที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก จุดเด่นคือมีความยืดหยุ่นสูงมาก สามารถออกแบบฟอร์มได้อิสระที่สุด กำหนดขนาดได้ทุกรูปแบบที่ต้องการ แต่ก็แลกมาด้วยการใช้งานที่ยาก Advance ขึ้นไปอีก จนอาจต้องพึ่งนักพัฒนาเว็บไซต์ช่วยปรับแต่งเครื่องมือให้บางส่วน และมีข้อดีที่สามารถเก็บข้อมูลแบบปิดโดยไม่ต้องผ่าน Cloud Service เหมือนอย่าง Google Forms ทำให้มีความปลอดภัยสูงที่สุด

Market Survey

ทำ Survey ให้มีประสิทธิภาพและนำไปวิเคราะห์ต่อได้

การเก็บข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลเพื่อการวิจัยตลาดนั้น ผลลัพท์ที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามที่ต้องการ เพื่อสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ต่อได้ ซึ่งจะต้องมีลักษณะดังนี้

 1. ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง (Accuracy)
  จึงจะเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือถ้ามีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ก็ควรจะได้รับการควบคุมให้มีอยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
 2. ข้อมูลที่มีความทันเวลา (Timeliness)
  เพราะนอกจากความถูกต้องแม่นยำแล้ว ข้อมูลที่ดีควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัย (Up to date) และได้มาอย่างทันความต้องการของผู้ใช้ (Timely) ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ได้มาอย่างล่าช้า ซึ่งอาจไม่มีคุณค่าอะไรเลย ถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง
 3. ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness)
  เป็นข้อมูลที่ให้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนทุกอย่างหรือทุกด้านที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป
 4. ข้อมูลที่มีความกะทัดรัด (Conciseness)
  หมายความว่า เป็นข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมและจัดรูปแบบ ให้อยู่ในลักษณะที่กะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อจนไม่มีความสะดวกในการใช้หรือค้นหามากจนเกินไป
 5. ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevancy)
  กล่าวคือ ข้อมูลนั้นควรจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้หรือทราบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการใช้ในการตัดสินปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ใช้เวลาและงบประมาณทำขึ้นมา แต่ไม่มีใครต้องการใช้หรือไม่มีโอกาสได้ใช้เลย

จะเห็นได้ว่าข้อมูลและการเก็บข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสำรวจตลาด (Market Survey) เพื่อทำวิจัยตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Crowdabout ให้ความสำคัญอย่างมาก และเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของงานที่มีการทำ Online Survey ต่าง ๆ

สนใจสำรวจตลาดกับ Crowdabout
เพื่อพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: AirtableGoogle FormsMarket SurveyOnline SurveyTypeform

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *