fbpx
Apr 11, 2023 • BY Crowdabout Editor
ถามใจคนไทย 900 คน เรื่อง “ความเหงา”

ความเหงา (loneliness) ถือเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทุกคนได้ ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยรู้สึกเหงา โดยมักเป็นความรู้สึกว่าตัวเองนั้นแยกออกจากสังคม (Social isolation) หรือรู้สึกว่าความต้องการทางสังคมไม่ได้รับการตอบสนอง (https://www.istrong.co/single-post/what-is-loneliness-and-whydo-weneed-to-feel-lonely)  

Crowdabout ได้เก็บข้อมูลเรื่องความเหงาของคนไทยผ่าน Crowdabout consumer Panel จำนวน 900 คนแบ่งคนเป็น 4 กลุ่มในจำนวนคนที่เท่ากัน ตามเพศ สถานะ และแบ่งอายุในแต่ละกลุ่มเป็น 3 ช่วงคือ 21-30,31-40,41-50 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และกระจายอย่างสมบูรณ์

ทุกคนเหงาเหมือนกันไหม ใครเหงามากกว่ากัน?

จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ชายมักเหงากว่าผู้หญิงและกลุ่มที่เหงาสุด คือกลุ่มผู้ชายโสดช่วงอายุ 21-30 ปี

ในกลุ่มคนโสดเมื่ออายุมากจะรู้สึกเหงาน้อยลง แต่ในกลุ่มคนมีคู่เมื่ออายุมากขึ้นกลับเหงามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิง คือ เมื่ออายุมากขึ้นผู้หญิงโสดเหงาน้อยลง แต่ผู้หญิงมีคู่เหงามากขึ้นอย่างชัดเจน

จากผลสำรวจพบว่า ความเหงาเป็น moment ที่มาแล้วก็ไป แต่เกิดขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลาที่เค้าเจอเรื่องดีๆ แล้วไม่รู้จะให้ใครมาร่วมยินดีด้วย หรือเจอเรื่องแย่ๆ แล้วไม่รู้จะเอาไประบายให้ใครฟังซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในคนโสดหรือมีคนมีคู่ก็ตาม

ทำไมคนถึงยังโสด?

เกือบ 70% ของคนโสดอยู่ในโหมดตั้งรับ คือหวังมีแฟนจากพรหมลิขิตมากกว่าความพยายามของตัวเอง 
เมื่อเทียบกันระหว่าง 2 เพศแล้ว  ผู้ชายโสดอยากมีแฟนมากกว่าผู้หญิง และ active ในการหาคู่กว่าผู้หญิงมาก ในทุกช่วงอายุ

คนโสดมีความกังวลบางอย่างที่ทำให้การจะสละโสดเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ ความกังวลของคนโสดที่ใหญ่ที่สุด คือกลัวคบแล้วความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น ทำให้ต้องเลิกกันและมาโสดอีกครั้ง 

จากผลสำรวจทั้งหมดจะเห็นว่าการเป็นโสดไม่ได้เป็นสาเหตุของความเหงาเพราะคนมีคู่เมื่ออายุมากขึ้นกลับมีแนวโน้มที่จะเหงามากกว่ากลุ่มคนโสดเสียอีก แต่ความเหงามักจะเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของทุกคนเมื่อมีเรื่องราวดีๆหรือแย่ๆเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่ไม่สามารถพูด บอก หรือเล่าให้ใครฟังได้ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ได้รับการสนับสนุน ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น ความรู้สึกเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดต่อกับกลุ่มเพื่อน ครอบครัวอยู่เสมอ ให้พวกเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขที่มีเขาอยู่ในชีวิตเพื่อป้องกันความเหงาที่จะเกิดขึ้นเพราะไม่มีคนให้แชร์เรื่องราวต่างๆให้ฟัง

หากใครสนใจอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับความสุข ถอดรหัสทุกช่วงเวลาแห่งความสุขจากคนไทย 900 คน  สามารถอ่านได้ที่ https://crowdabout.io/blog/singlebeing-happiness/

Tag:

Crowdabout Editor