fbpx
Mar 16, 2023 • BY Crowdabout Editor
รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ อัพเดท Insight นักช้อปออนไลน์ 2023

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce และธุรกิจออนไลน์อื่น ๆ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์สูงที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันผู้บริโภคในหลายประเทศทั่วโลกต่างก็หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน และสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เร่งให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น Crowdabout จึงพาทุกท่านมาอัพเดท Insights ของนักช้อปออนไลน์ในปี 2023 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจและเจาะลึกพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดีมากขึ้น

Crowdabout ได้ทำการเก็บข้อมูลเรื่องพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์จาก Crowdabout Online Panel ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,800 คน อายุระหว่าง 20-60 ปี ซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

กลุ่มตัวอย่างกว่า 98% เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อมากที่สุด

กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งจะซื้อสินค้าอย่างน้อย 1-2 ชิ้น และสินค้าที่คนนิยมซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เสื้อผ้า ของแต่งบ้าน และของใช้ภายในออฟฟิศ ตามลำดับ Shopee เป็นแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุด

พฤติกรรมนักช้อปออนไลน์ นิยมซื้อเสื้อผ้าผ่านทาง Shopee เป็นอันดับ 1

แพลตฟอร์ม E-Commerce ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ Shopee รองลงมาเป็น Lazada และ SHEIN ตามลำดับ โดยราคาสินค้าที่คนซื้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละไม่เกิน 1,000 บาท

พฤติกรรมนักช้อปออนไลน์ มูลค่าการซื้อของออนไลน์ 1 ครั้งเฉลี่ยแล้วน้อยกว่า 1,000 บาท

ประโยชน์ของการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

พฤติกรรมของผู้บริโภคในข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะใช้แพลตฟอร์ม E-Marketplace หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ในการขายสินค้า โดยข้อดีหรือประโยชน์ของการขายสินค้าออนไลน์ มีดังนี้

  1. ลดต้นทุน

ผู้ขายไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเพื่อขายสินค้าของตนเองรวมถึงต้นทุนคงที่อื่น ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายสามารถนำงบประมาณที่จะต้องใช้ในส่วนดังกล่าวไปใช้ในการทำการตลาดหรือสต็อกสินค้าเพิ่มได้ นอกจากนี้ผู้ขายอาจไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเพื่อมาขายสินค้าให้กับตนเองซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมากจากการลดต้นทุนคงที่เหล่านี้

  1. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น

หากเป็นการขายสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์ผู้ขายอาจขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่สะดวกเดินทางไปซื้อที่หน้าร้านหรือลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ แต่การขายสินค้าออนไลน์จะทำให้ผู้ขายเข้าถึงลูกค้าได้จากทั่วทุกมุมโลกและสามารถขายสินค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีเวลาเปิดปิดร้าน ซึ่งจะทำให้ผู้ขายมีโอกาสสร้างยอดขายได้มากขึ้น

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอสินค้าและการทำการตลาด

การขายสินค้าออนไลน์ผู้ขายสามารถเก็บข้อมูลและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น ซึ่งผู้ขายสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการจัดการสต็อกสินค้า เช่น ผู้ขายจะทราบได้ว่าสินค้าใดที่ขายดีหรือเป็นที่สนใจของผู้บริโภคก็จะสามารถพิจารณานำสินค้าเหล่านั้นมาขายให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

ประโยชน์ของการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้าและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการเก็บข้อมูลของผู้บริโภค ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าข้อมูลการซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์ของตนเอง นอกจากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ Crowdabout เองก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บข้อมูลของผู้บริโภคและช่วยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการของแบรนด์ให้ดีมากขึ้น ทำให้แบรนด์มีโอกาสประสบความสำเร็จและสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tag: ขายของออนไลน์ซื้อของออนไลน์

Crowdabout Editor