fbpx
Mar 2, 2023 • BY Crowdabout Editor
วิเคราะห์ให้ดีก่อนเลือกพรีเซนเตอร์ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

มีงานวิจัยกล่าวไว้ว่า 76% ของคนมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าจากตัวคนมากกว่าสินค้า และ 89% ของนักการตลาดมองว่าการขายผ่าน brand presenter/ambassador มีผลกว่ารูปแบบอื่น( https://socialladderapp.com/blog/ambassador-marketing/ )ดังนั้นการเลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากพรีเซนเตอร์เป็นผู้สะท้อนภาพลักษณ์ และสร้างภาพจำให้กับแบรนด์

ข้อดีหลัก ๆ ของแบรนด์ที่มีพรีเซนเตอร์คือ

  • สามารถดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยเฉพาะพรีเซนเตอร์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถตอบคำถาม อธิบายข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ และพูดโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ สร้างความเชื่อถือ และนำไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ได้
  • สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ พรีเซนเตอร์ที่ดีจะต้องสามารถดึงความสนใจของลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ที่เห็นสื่อทั่วไปได้ ทำให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นที่จดจำ มีจุดเด่นขึ้นมา แบรนด์มีการเลือกพรีเซนเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ย่อมส่งผลให้ความภักดีต่อแบรนด์ (brand loyalty) และยอดขายสูงขึ้น
  • ช่วยในการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์ การมีพรีเซนเตอร์ที่ตรงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์จะทำให้คนเข้าใจและเข้าถึงคุณค่าที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอมากขึ้น เช่น สำหรับแบรนด์ที่เป็นสินค้าสำหรับวัยรุ่น ควรเลือกพรีเซนเตอร์ที่มีความทันสมัย ดูสดใส ร่าเริง และมีพลัง ในขณะที่ หากเป็นแบรนด์ที่มีความจริงจังขึ้นมา ก็ควรเลือกพรีเซนเตอร์ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ ดูเป็นผู้ทรงความรู้ และมีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
  • สามารถนำไปปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาด หากมีการเลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์แล้ว ก็จะสามารถจับความสนใจของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสามารถจัดกิจกรรม หรือแคมเปญที่เพิ่มความน่าตื่นเต้นได้
Nike Korea ดึงตัวสมาชิกวง Girl group มาแรง New jeans เป็นพรีเซ็นเตอร์ https://www.instagram.com/reel/Cn2_XfLBBNs/…/

ปัจจัยในการเลือกพรีเซนเตอร์

  • ความเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ พรีเซนเตอร์ควรมีความเกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญ หรือมีความสนใจในผลิตภัณฑ์และแบรนด์ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์และสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ 
  • ความสามารถในการสื่อสาร พรีเซนเตอร์ควรมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถตอบคำถาม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ รวมถึงเป็นผู้ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาหรืองานนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ สร้างความน่าสนใจและดึงดูดทั้งผู้ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและผู้ที่เห็นสื่อทั่วไป
  • บุคลิกลักษณะ บุคลิกลักษณะของพรีเซนเตอร์ต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์และคุณค่าที่แบรนด์ต้องการจะสื่อ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและทำให้เข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น เช่น การเลือกพรีเซนเตอร์เป็น influencers ที่ทำคอนเทนท์ ให้ข้อมูล และนำเสนอเกร็ดต่าง ๆ ในการเลี้ยงบุตรมานำเสนอสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็ก
  • ชื่อเสียง ชื่อเสียงก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเลือกพรีเซนเตอร์ ควรเลือกผู้ที่มีชื่อเสียงไปในทางที่ดีเพื่อให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์มีภาพที่น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ หรือกำลังเป็นกระแสอยู่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 
  • ความพร้อมและค่าใช้จ่าย หลังจากได้ลักษณะของพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบการเลือกพรีเซนเตอร์คือความพร้อม เช่น มีความพร้อมที่จะร่วมงานกัน พรีเซนเตอร์คนดังกล่าวเคยร่วมงานกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดบ้าง หากว่าเคยร่วมงานกับผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน อาจสร้างความสับสนให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ที่พบเห็นสื่อได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงหรืองประมาณที่ตั้งไว้

พรีเซนเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ มีความแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะนำเสนอ จากการเก็บข้อมูล มุมมอง และความคิดเห็นจาก Crowdabout Online Panel พบว่า 

อินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่คนติดตามมากที่สุด 3 อันดับ จากการสำรวจความคิดเห็นผ่าน Crowdabout online panel ในกลุ่มคนทั่วไปที่มีอายุ 20 – 40 ปี จำนวนกว่า 100 คน ได้แก่  SP Saypan, Eyeta, Icepadie และหมอแล็บแพนด้า (13%)

พรีเซนเตอร์ที่ผู้คนมองว่าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าในกลุ่มแม่และเด็กมากที่สุด 3 อันดับ จากการสำรวจความคิดเห็นจาก Penalists ของ Crowdabout ที่เป็นกลุ่มคุณแม่ จำนวนกว่า 400 คน คือ  ชมพู่ อารยา, ออย อฎิพรณ์ และลิเดีย ศรัณย์รัตน์

เนื่องจากพรีเซนเตอร์ส่งผลต่อภาพลักษณ์ คุณค่า และผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอ การตัดสินใจเลือกพรีเซนเตอร์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องมีการคิดอย่างถี่ถ้วน โดยปัจจัยพื้นฐานในการเลือกพรีเซนเตอร์ คือ ความเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการสื่อสาร บุคลิกลักษณะ และชื่อเสียง ไปจนถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความพร้อมและค่าใช้จ่าย 

ผลลัพธ์จากการเลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้แบรนด์สามารถดึงความสนใจของลูกค้าเป้าหมาย และสื่อสารให้มองเห็นภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการคำแนะนำ กลยุทธ์หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

LINE : @Crowdabout

Phone : 097-364-6592

Tag: Presenterพรีเซ็นเตอร์อินฟลูเอ็นเซอร์

Crowdabout Editor