fbpx
Feb 16, 2023 • BY Crowdabout Editor
เจาะลึกพฤติกรรมคนเลี้ยงสัตว์กับแนวโน้มอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย

ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจากข้อมูลพบว่าหลายครอบครัวเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูก และจากเทรนด์ Pet Humanization ทำให้ผู้คนเลี้ยงสัตว์เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงทั่วไป นอกจากนี้การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงามากขึ้น

จากปัจจัยในข้างต้นเหล่านี้ทำให้ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงยินดีจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่ดีและมีคุณภาพ นอกจากนี้จำนวนการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นต่าง ๆ ในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง ว่าตลาดสินค้านี้มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้าง

ข้อมูลในส่วนนี้ Crowdabout ได้ทำการศึกษามุมมองและความคิดเห็นผู้บริโภคเชิงลึกผ่านการเก็บแบบสอบถาม โดยในครั้งนี้ มีชาว Crowdster มาร่วมให้คำตอบทั้งหมด 3,877 คน

การใช้จ่ายกับอาหารสัตว์เลี้ยง

ช่วงค่าใช้จ่ายของอาหารสัตว์มีความหลากหลาย โดยคนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 300 บาท/เดือน จากข้อมูลของชาว Crowdster ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ พบว่ามากกว่า 29% มีค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารสัตว์ 300 – 500 บาท/เดือน ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสัดส่วนของกลุ่มคนที่เสียค่าใช้จ่ายไปกับอาหารสัตว์ในช่วง 500 – 800 บาท/เดือน และ 800 – 1,500 บาท/เดือน โดยคนสองกลุ่มนี้จะมีสัดส่วน 23% และ 22% ตามลำดับ

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มที่จะเลือกซื้ออาหารสัตว์แบบพรีเมี่ยมหรือมีคุณภาพดีให้กับสัตว์เลี้ยง

รูปแบบอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยม

รูปแบบอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวคือ อาหารแห้ง โดยกว่า 78% ของกลุ่มตัวอย่างให้สัตว์เลี้ยงทานอาหารแห้ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้ทานอาหารแห้งเพียงอย่างเดียวหรือเป็นการให้ทานอาหารแห้งที่มีการให้อาหารเปียกประกอบด้วย

อาหารเปียกได้รับความนิยมมากในกลุ่มคนเลี้ยงแมว โดยกว่า 49% ของกลุ่มผู้ที่เลี้ยงแมวมีการให้แมวทานอาหารเปียก อาหารเปียกสำหรับแมวได้รับความนิยมมากกว่าอาหารเปียกสำหรับสุนัขอย่างมาก โดยกว่า 72% ของผู้ที่มีการให้สัตว์เลี้ยงทานอาหารเปียกเป็นผู้ที่เลี้ยงแมว

ค่าใช้จ่ายและรูปแบบอาหารสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของนิยม

แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยม

ในปัจจุบัน อาหารสุนัขมีตัวเลือกให้เลือกมากมายในตลาด แต่ละแบรนด์ก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน โดย 3 แบรนด์ ที่ได้รับความนิยมที่สุดจากทั้งหมด 18 แบรนด์ ที่ถูกนำมาให้เป็นตัวเลือก คือ Royal Canin, Smart Heart, Pedigree ตามลำดับ 

อาหารแมวก็มีแบรนด์ในท้องตลาดให้เลือกมากมายไม่แพ้อาหารสุนัข โดยจากทั้ง 14 แบรนด์ที่ถูกนำมาเป็นตัวเลือก พบว่ามีแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั้งหมด 3 แบรนด์ ประกอบด้วย Me-O, Rotal Canin และ Whiskas ตามลำดับ

แบรนด์อาหารแมวและอาหารสุนัขยอดนิยม 3 อันดับ

ช่องทางในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง

ช่องทางในการซื้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายสินค้าสำหรับสัตว์โดยเฉพาะ แม้ว่าช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าในอดีต แต่การซื้ออาหารสัตว์ก็ยังเป็นการซื้อผ่านออฟไลน์เป็นช่องทางหลัก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพฤติกรรมเดิมที่คนมักให้ความสำคัญกับการได้เลือกซื้อ เปรียบเทียบ หรือได้สอบถามเกี่ยวกับอาหารแต่ละแบรนด์และแต่ละสูตรด้วยตนเอง หรืออาจเป็นเพราะการซื้อสินค้าที่มีน้ำหนักมากผ่านทางออนไลน์ จะทำให้เสียค่าส่งแพงเกินไป

ถึงแม้ว่าการซื้ออาหารสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับความนิยมน้อยที่สุดโดยคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 15% แต่การขายอาหารสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์ก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ ดังนั้นการขายผ่านช่องทางออฟไลน์ควบคู่ไปกับช่องทางออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของคนทุกกลุ่ม โดยผู้ประกอบการควรเลือกว่าสินค้าใดควรนำมาขายออนไลน์ สินค้าใดควรขายออฟไลน์เท่านั้น เช่น สินค้าที่หนักมาก หรืออาหารสำหรับสัตว์ป่วยที่ควรต้องมีการศึกษาข้อมูลในรายละเอียดก่อนการซื้อ ก็อาจไม่ควรมีการวางขายออนไลน์

ปัจจัยในการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง

ปัจจัยที่เจ้าของให้ความสำคัญที่สุดในการเลือกซื้ออาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงคือ เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของสัตว์เลี้ยงและราคาเป็น 2 ปัจจัยหลัก ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่เจ้าของให้ความสำคัญรองลงมา คือ ประโยชน์ทางโภชนาการ สารอาหารที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับ แบรนด์ และความน่าเชื่อถือ

ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากปัจจัยด้านราคาแล้ว เจ้าของให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของอาหารและสัตว์เลี้ยงมากที่สุด เนื่องจากความต้องการทางโภชนาการของสัตว์เลี้ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ซึ่งจะสอดคล้องกับการที่เจ้าของเลือกซื้ออาหารสัตว์ตามคุณค่าทางโภชนาการที่สัตว์เลี้ยงจะได้รับ

ช่องทางและปัจจัยในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงของเจ้าของ

สื่อและบุคคลที่มีผลเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง

ผู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์มากที่สุดคือ คนรู้จักที่เลี้ยงสัตว์เหมือนกันและสัตวแพทย์ เพราะมองว่าเป็นคำแนะนำที่มีน้ำหนัก และเชื่อมั่นได้ว่าอาหารสัตว์ที่แนะนำมีคุณภาพดีจริง

สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์น้อยที่สุดคือ คนมีชื่อเสียงหรือ influencers ที่เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมองว่าเนื้อหาที่ถูกนำเสนอออกมาจากสื่อเหล่านี้จะเป็นไปในรูปแบบของการโฆษณา ที่มักจะมีการกล่าวเกินจริง

Tag: Pet Humanizationสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เลี้ยง

Crowdabout Editor