fbpx

Tag Archives: เทรนด์ธุรกิจ

เทรนด์ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ความงามโลกปี 2021 (ตอนที่ 1)

เทรนด์ธุรกิจ

เทรนด์ธุรกิจ โดยเฉพาะสกินแคร์และเครื่องสำอางค์ เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมความงามที่มีขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน มีกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมหึมา และอยู่ภายใต้การครอบงำของอุตสาหกรรมค้าปลีกอีกที แต่หลังจากปี 2020 ที่มีการระบาดของ COVID-19 กลุ่มธุรกิจความงามนี้ก็เริ่มมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไป ส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามในปี 2021 ธุรกิจที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงามมีอะไรบ้าง? มีอยู่ทั้งหมด 3 ธุรกิจหลัก คือ ในภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ความงามยังคงเติบโตทั่วโลก จากปี 2020 มีมูลค่าตลาดกว่า $483 ล้าน ในปี 2021 นี้เพิ่มขึ้นมาเป็น $511 ล้าน เติบโตกว่า 4.75% และคาดการณ์ว่าจะเกิน $716 ล้านในปี 2025 และเกิน $784 ล้านในปี 2027 การเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ความงามนั้น แน่นอนว่าส่วนสำคัญก็คือการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และอิทธิพลของ Social Media ที่มีผลต่อการดึงดูดลูกค้ามากขึ้น และทำให้เกิดการยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้นตามด้วยเช่นกัน กำลังซื้อจากประเทศที่กำลังเติบโตใหม่หลายประเทศก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญของการขยายตัวในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงามนี้เช่นกัน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือก็ครองส่วนแบ่งไปมากกว่า 60% ของตลาดทั้งโลก เทรนด์ธุรกิจ เน้นออนไลน์และ Social Media แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามทั้งหลายนั้นต่างก็มุ่งหวังที่จะเติบโตขยายชื่อเสียงแบรนด์ และเพิ่มยอดขายจากระดับท้องถิ่นไปยังระดับประเทศ สู่ระดับโลก…