fbpx

Tag Archives: สำนักงานทนายความ

กลยุทธ์ธุรกิจด้านกฎหมาย การให้บริการปรึกษาทนาย

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ปรึกษาทนาย

ลูกค้าของเราคือบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่มีความต้องการจะเพิ่มแพ็คเกจบริการรูปแบบใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก – กลางที่มีความต้องการใช้บริการที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย Challenges แม้ว่าบริการที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย หรือบริการทนายความจะเป็นบริการวิชาชีพที่มีการจำกัดการแข่งขันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่สำหรับนักกฏหมายหน้าใหม่ การเริ่มธุรกิจที่ปรึกษากฏหมายก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากลูกค้ามักสบายใจที่จะเลือกซื้อบริการจากผู้บริการที่ตนเคยใช้บริการ หรือผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ลูกค้าของเราซึ่งเป็นนักกฏหมายรุ่นใหม่ จึงต้องการหาแนวทางการเริ่มธุรกิจในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยมีแนวคิดอยากขายแพ็คเกจบริการแบบรายปี Unlimited เนื่องจากลูกค้าเคยทราบว่าธุรกิจจำนวนมาก มีความต้องการปรึกษาเรื่องกฏหมายเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งปี และรู้สึกว่าการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ หลายครั้งต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไป ดังนั้นลูกค้าจึงต้องการให้ Crowdabout ช่วยวิเคราะห์ตลาด และวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อหาคำตอบว่าแพ็กเกจในรูปแบบ unlimited จะเป็นที่ต้องการในตลาดหรือไม่ และควรทำหรือไม่ รูปแบบการให้บริการเป็นแพ็คเกจแบบ Unlimited สมควรทำหรือไม่ บริษัทที่เป็นลูกค้าเป้าหมายจะต้องการจ่ายหรือไม่ Process framework & Methodology Quantitative Survey เก็บข้อมูลและความคิดเห็น จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 คน Qualitative Survey สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความแตกต่างกัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 คน เพื่อทราบถึงมุมมอง ความคิด และพฤติกรรมการรับบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงความคิดเห็นต่อบริการที่ต้องการนำเสนอ Results ลูกค้าธุรกิจให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเป็นหลัก…