fbpx
Jul 28, 2021 • BY Admin
กลยุทธ์ธุรกิจด้านกฎหมาย การให้บริการปรึกษาทนาย
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ปรึกษาทนาย

ลูกค้าของเราคือบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่มีความต้องการจะเพิ่มแพ็คเกจบริการรูปแบบใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก – กลางที่มีความต้องการใช้บริการที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย

Challenges

แม้ว่าบริการที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย หรือบริการทนายความจะเป็นบริการวิชาชีพที่มีการจำกัดการแข่งขันโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่สำหรับนักกฏหมายหน้าใหม่ การเริ่มธุรกิจที่ปรึกษากฏหมายก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากลูกค้ามักสบายใจที่จะเลือกซื้อบริการจากผู้บริการที่ตนเคยใช้บริการ หรือผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงเท่านั้น

ลูกค้าของเราซึ่งเป็นนักกฏหมายรุ่นใหม่ จึงต้องการหาแนวทางการเริ่มธุรกิจในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยมีแนวคิดอยากขายแพ็คเกจบริการแบบรายปี Unlimited เนื่องจากลูกค้าเคยทราบว่าธุรกิจจำนวนมาก มีความต้องการปรึกษาเรื่องกฏหมายเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งปี และรู้สึกว่าการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ หลายครั้งต่อปีเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไป ดังนั้นลูกค้าจึงต้องการให้ Crowdabout ช่วยวิเคราะห์ตลาด และวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อหาคำตอบว่าแพ็กเกจในรูปแบบ unlimited จะเป็นที่ต้องการในตลาดหรือไม่ และควรทำหรือไม่

รูปแบบการให้บริการเป็นแพ็คเกจแบบ Unlimited สมควรทำหรือไม่ บริษัทที่เป็นลูกค้าเป้าหมายจะต้องการจ่ายหรือไม่

Process framework & Methodology

 • Quantitative Survey
  • เก็บข้อมูลและความคิดเห็น จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 คน
 • Qualitative Survey
  • สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความแตกต่างกัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 คน เพื่อทราบถึงมุมมอง ความคิด และพฤติกรรมการรับบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงความคิดเห็นต่อบริการที่ต้องการนำเสนอ

Results

 • ลูกค้าธุรกิจให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการเป็นหลัก เนื่องจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากข้อกฏหมาย หรือความผิดพลาดในการทำเอกสารสัญญาจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมาก ลูกค้าจึงเลือกที่จะไม่รับความเสี่ยงเพียงเพื่อได้บริการที่ถูกกว่า
 • แต่หากลูกค้ามีความมั่นใจในบริการแล้ว ราคาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้บริการ
  ทางด้านกฏหมาย
 • ควรมีการดึงดูดให้ลูกค้าได้ลองมาใช้บริการก่อน เช่นการให้ข้อเสนอปรึกษาปรึกษาฟรี กับลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างความคุ้นเคย และเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าเป้าหมายจะมาใช้บริการในครั้งต่อไป
 • ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป มีความต้องการปรึกษาในด้านกฏหมายค่อนข้างบ่อย แต่มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญา ซึ่งใช้เวลาในการทำมาก จึงอาจไม่คุ้มกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ที่จะออกแพคเกจบริการแบบ unlimited

อยากได้คำแนะนำ กลยุทธ์ หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: ที่ปรึกษาทางกฎหมายปรึกษาทนายสำนักงานทนายความ

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *