fbpx

Tag Archives: สังคมสูงวัย

อาหารสำหรับผู้สูงอายุและสกินแคร์สำหรับผู้สูงอายุ

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ในปัจจุบันตลาดสินค้าผู้สูงอายุกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหลากหลายกลุ่มสินค้า โดย Crowdabout สามารถจำแนกไว้ได้ 3 กลุ่มคือ สินค้ากลุ่มอุปกรณ์ติดตามผู้สูงอายุ สินค้ากลุ่มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และสินค้ากลุ่มสกินแคร์สำหรับผู้สูงอายุ โดยสินค้าในตลาดผู้สูงอายุส่วนมากมักถูกออกแบบและผลิตมาให้ถูกใจกับกลุ่มลูกหลานที่เป็นผู้ดูแลและตัดสินใจซื้อสินค้าต่าง ๆ ในตลาดผู้สูงอายุเป็นหลัก ความกังวลที่รองลงมาจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุของกลุ่มลูกหลานคือ การได้รับสารอาหารต่างๆไม่เพียงพอต่อร่างกายของผู้สูงอายุ ทำให้สินค้าผู้สูงอายุในกลุ่มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และ สกินแคร์สำหรับผู้สูงอายุ ถือเป็นอีกกลุ่มที่มีความต้องการในตลาดมากไม่แพ้กัน อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ปัญหาหลักในเรื่องการกินของกลุ่มผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 3 ปัญหา ได้แก่ 1. ภาวะขาดสารอาหาร ประมาณ 20% – 60% ของผู้สูงอายุมีภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ผลข้างเคียงจากอาการกินข้าวไม่ลงและภาวะกลืนลำบาก ปัญหาทางช่องปากทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้มากเท่าที่ควร หรือภาวะเครียดและซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งภาวะขาดสารอาหารนั้นมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่พักอยู่ที่บ้านพักคนชรา เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้เลือกอาหารเอง และเมนูอาหารในบ้านพักคนชราไม่ค่อยมีความหลากหลาย นำไปสู่อาการเบื่ออาหารและภาวะขาดสารอาหารในที่สุด ซึ่งผลข้างเคียงของภาวะขาดสารอาหาร ได้แก่ มวลกล้ามเนื้อลดลง โรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กระดูกหักหลังจากการหกล้ม ภูมิคุ้มกันบกพร่องนำไปสู่การติดเชื้อได้ง่ายและแผลหายช้า เป็นต้น 2. ภาวะกลืนลำบาก ประมาณ 10% – 40%…

บ้านพักผู้สูงอายุและธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ

ธุรกิจ บ้านพักคนชรา

การศึกษาภาพรวมตลาดผู้สูงอายุในไทยและต่างประเทศพบว่า แนวโน้มของตลาดผู้สูงอายุเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้สินค้าและบริการของตลาดผู้สูงอายุประเภทบ้านพักคนชราหรือบ้านพักผู้สูงอายุ (Retirement community) เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าของ Crowdabout ให้ความสนใจ จากการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ซึ่งมีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนจะเริ่มวางแผนกลยุทธ์และการตลาดจะต้องทราบก่อนว่าผู้สูงอายุประเภทที่คุณกำลังต้องการกำหนดให้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มใด เพราะผลิตภัณฑ์หรือบริการในแต่ละกลุ่มต้องทำเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องของวัฒนธรรมและค่านิยมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย 3 กลุ่มของผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. กลุ่มติดสังคม (สามารถดูแลตัวเองได้ดี) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีสุขภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บางท่านอาจมีโรคเรื้อรังแต่สามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถทำกิจกรรมและช่วยเหลือผู้สูงอายุท่านอื่นได้อีกด้วย ซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะเห็นคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ส่งเสริมการเข้าสังคม เช่น การท่องเที่ยว กิจกรรมพบปะ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ หรือ Social media 2. กลุ่มติดบ้าน (ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือในบางเรื่อง ส่วนมากอาจมีโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวมาก โดยผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะเห็นคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ช่วยให้สามารถเป็นอิสระในการใช้ชีวิตทำให้ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้ดูแล เช่น อุปกรณ์ช่วยการเดิน การลุกนั่ง การติดต่อสื่อสาร 3. กลุ่มติดเตียง (ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีเท่าที่ควร) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย เพราะมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อนหลายโรค ดังนั้นผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จึงต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ สินค้าหรือบริการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความกังวลรวมถึงเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ดูแลและผู้สูงอายุด้วย จากการพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวนหลายร้อยคน…

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตตามการเติบโตของประชากรสูงอายุในสังคมไทย และประชากรของกลุ่ม Sandwich Generation ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในตลาดสินค้าผู้สูงอายุโดยหลักแล้วจะเป็นลูกหลานในกลุ่ม Sandwich generation ซึ่งผู้สูงอายุจะมีส่วนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยกว่าลูกหลาน ดังนั้นการวิเคราะห์ว่าสินค้าใดจะเป็นที่ต้องการของตลาด จึงต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าลูกหลานมีความกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเรื่องใดบ้าง การเก็บข้อมูลของ Crowdabout จากการสอบถามลูกหลานที่มีผู้สูงอายุในความดูแล จำนวน 300 คน พบว่า ปัญหาหลักที่ลูกหลานกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ โดยปัญหาอันดับหนึ่งคือ การหกล้ม ตามมาด้วยเรื่องของอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน และปัญหาเรื่องความเครียดหรืออาการซึมเศร้า ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีความต้องการในตลาดมาก จึงจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เข้ามาช่วยบรรเทาความกังวลของลูกหลานในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุนั่นเอง ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์ติดตามผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่ได้รับความสนใจและมีความต้องการในตลาด คือ อุปกรณ์ติดตามผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยดูแล เฝ้าระวัง หรือส่งสัญญาณเตือน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนสำหรับผู้สูงอายุ (Personal alarm) คืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถสวมใส่หรือพกพาได้ง่าย อาจอยู่ในรูปแบบสายรัดข้อมือ นาฬิกาข้อมือ หรือพวงกุญแจ โดยผู้สูงอายุสามารถใช้อุปกรณ์ประเภทนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น ลื่นล้ม หลงทาง หรือต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ แต่ไม่มีใครอยู่ใกล้ ผู้สูงอายุก็สามารถส่งสัญญานเตือนให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับรู้หรือส่งข้อความแจ้งเตือนให้กับทีมช่วยเหลือ…

ตลาดผู้สูงอายุกับแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ

ตลาดสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุของไทยเติบโตขึ้นทุกปีด้วยประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุกว่า 9 ล้านคน ประกอบกับอัตราการเติบโตในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กว่า 50% และในไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะถือว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ นักธุรกิจจำนวนมากจึงเริ่มมองหาโอกาสในตลาดนี้ ซึ่ง Crowdabout ได้รับโจทย์จากลูกค้าที่คล้ายกันคือ ต้องการศึกษาตลาดและวิเคราะห์ตลาดของลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยมีไอเดียสินค้าหรือบริการที่อยากจะขายยอดนิยมคือ บ้านพักผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และอาหารเสริมสกินแคร์ต่าง ๆ จากการเก็บข้อมูลผู้บริโภคในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่ดูแลผู้สูงอายุจำนวนหลายร้อยคน ประกอบกับการศึกษาตลาดและวิเคราะห์ตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทำให้เราได้ข้อสรุปในภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตลาดผู้สูงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักธุรกิจที่สนใจในตลาดผู้สูงวัยนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจต่อไป ตลาดผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากตลาดอื่น ๆ มาก เพราะผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการด้วยตัวเองทั้งหมด การทำผลิตภัณฑ์หรือทำการตลาดเพื่อให้ถูกใจผู้สูงอายุที่เป็นคนใช้งานจึงอาจไม่ใช่หนทางของการประสบความสำเร็จ กลุ่มเป้าหมายที่ควรคำนึงถึงสำหรับตลาดผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุ จากการศึกษาในหลายประเทศรวมถึงการศึกษาของ Crowdabout พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเงินเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในช่วงเวลาว่าง เช่น ป้าเจี๊ยบผู้เอาชนะมะเร็งด้วยสเก็ตบอร์ด แทนที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อของหรือเพื่อการลงทุน โดยสิ่งที่ผู้สูงอายุมีความกังวลมากที่สุดคือการดูแลตัวเองไม่ได้และเป็นภาระแก่ลูกหลาน ดังนั้นหากคุณต้องการให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ การคำนึงถึงสิ่งที่ผู้สูงอายุให้คุณค่าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยสินค้าหรือบริการนั้นต้องสามารถตอบโจทย์และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยการทำให้พวกเขารู้สึกว่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น เป็นอิสระมากขึ้น และได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามากขึ้น  2. คนดูแลผู้สูงอายุ ลูกหลาน หรือ Sandwich Generation คนกลุ่มนี้มักจะบอกว่าตัวเองยุ่งอยู่ตลอดเวลา เพราะต้องดูแลทั้งเรื่องเงินไปจนถึงคุณภาพชีวิตของพ่อแม่ สามี/ภรรยา…