fbpx
Aug 3, 2022 • BY Admin
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตตามการเติบโตของประชากรสูงอายุในสังคมไทย และประชากรของกลุ่ม Sandwich Generation ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในตลาดสินค้าผู้สูงอายุโดยหลักแล้วจะเป็นลูกหลานในกลุ่ม Sandwich generation ซึ่งผู้สูงอายุจะมีส่วนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยกว่าลูกหลาน ดังนั้นการวิเคราะห์ว่าสินค้าใดจะเป็นที่ต้องการของตลาด จึงต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าลูกหลานมีความกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเรื่องใดบ้าง การเก็บข้อมูลของ Crowdabout จากการสอบถามลูกหลานที่มีผู้สูงอายุในความดูแล จำนวน 300 คน พบว่า

ปัญหาหลักที่ลูกหลานกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ โดยปัญหาอันดับหนึ่งคือ การหกล้ม ตามมาด้วยเรื่องของอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน และปัญหาเรื่องความเครียดหรืออาการซึมเศร้า

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีความต้องการในตลาดมาก จึงจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เข้ามาช่วยบรรเทาความกังวลของลูกหลานในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุนั่นเอง

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์ติดตามผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่ได้รับความสนใจและมีความต้องการในตลาด คือ อุปกรณ์ติดตามผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยดูแล เฝ้าระวัง หรือส่งสัญญาณเตือน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนสำหรับผู้สูงอายุ (Personal alarm)

คืออุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถสวมใส่หรือพกพาได้ง่าย อาจอยู่ในรูปแบบสายรัดข้อมือ นาฬิกาข้อมือ หรือพวงกุญแจ โดยผู้สูงอายุสามารถใช้อุปกรณ์ประเภทนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น ลื่นล้ม หลงทาง หรือต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ แต่ไม่มีใครอยู่ใกล้ ผู้สูงอายุก็สามารถส่งสัญญานเตือนให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับรู้หรือส่งข้อความแจ้งเตือนให้กับทีมช่วยเหลือ รวมถึงส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกหลานได้อีกด้วย ยกตัวอย่างกรณี Apple Watch ช่วยชีวิตชายวัย 67 ปี จากการหกล้ม

Apple watch อุปกรณ์ ติดตามผู้สูงอายุ
Photo by Blocks Fletcher on Unsplash

2. ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะไกล (Telecare)

เป้าหมายหลักของระบบนี้คือ การทำให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุจะอยู่ในบ้านของตนเองได้อย่างปลอดภัย โดยระบบดูแลผู้สูงอายุระยะไกลนั้นจะใช้เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในบ้าน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ การรั่วไหลของก๊าซ เป็นต้น นอกจากนี้สำหรับผู้ดูแลกลุ่มผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจได้รับการแจ้งเตือนหากผู้สูงอายุออกจากบ้านหรือพื้นที่อื่นที่ได้กำหนดไว้ เมื่อเปิดใช้งาน เซ็นเซอร์จะแจ้งหน่วยกลางในบ้านของผู้ใช้ ซึ่งจะเรียกศูนย์ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติและสามารถติดต่อผู้ถือกุญแจในพื้นที่หรือทีมแพทย์บริการฉุกเฉินได้ทันที

3. GPS Tracker

ในปัจจุบัน GPS Tracker จะถูกติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ smart watch โดยบุคคลที่เหมาะกับอุปกรณ์ประเภท GPS Tracker มากที่สุดคือ บ้านที่มีผู้สูงอายุที่ไม่ชอบพกพาโทรศัพท์มือถือเวลาออกไปนอกบ้าน หรือผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม นอกจากนี้ GPS Tracker ยังเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุที่มีราคาถูกอีกด้วย

4. อุปกรณ์ Home Safety and Security

คืออุปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งภายในบ้าน เพื่อทำให้การดูแลและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุง่ายมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีความหลากหลายและมีหลายราคาให้เลือก ตั้งแต่ราคาย่อมเยาว์ไปจนถึงราคาสูง ซึ่งสินค้าที่เราคุ้นเคย เช่น smart lighting หรือระบบควบคุมไฟอัตโนมัติที่จะช่วยเปิดปิดไฟตามเวลาหรือเมื่อมีคนเดินผ่าน หรือ smart doorbells ที่สามารถทำให้ลูกหลานหรือผู้ดูแลรับรู้ได้ว่าใครบ้างที่มาหาพ่อแม่ของพวกเขาตอนที่พวกเขาไม่อยู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับคามนิยมในตลาด (1)

5. อุปกรณ์ช่วยเตือนความจำ (Memory aid device)

เมื่ออายุมากขึ้นผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะเผชิญกับปัญหาด้านความจำ ดังนั้นอุปกรณ์ช่วยเตือนความจำจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ โดยอุปกรณ์ชนิดนี้มีให้เลือกใช้หลายประเภทตั้งแต่กระดาษโน๊ตไปจนถึงอุปกรณ์จ่ายยาอัตโนมัติ

6. อุปกรณ์ช่วยเหลือในการสื่อสาร (Communication aid device)

อุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือจัดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องอาศัยที่บ้านตามลำพัง เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนมากที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวมักมีอาการเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ดังนั้นการที่พวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ หรือลูกหลานของเขาได้บ่อยครั้งจะช่วยคลายเหงาได้มาก และยังสามารถลดโอกาสในการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยได้อีกด้วย นอกจากโรคซึมเศร้าแล้วอาการบกพร่องทางการพูดก็เป็นอีกหนึ่งในโรคที่พบได้มากในกลุ่มผู้สูงอายุเช่นกัน โดยผู้สูงอายุที่มีอาการนี้ต้องการอุปกรณ์เปล่งเสียงพูด (Speech generating devices) มาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารกับคนรอบข้าง

7. อุปกรณ์ช่วยเหลือด้านการมองเห็น (Visual aid device)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาการมองเห็นเป็นอีกหนึ่งในปัญหาสำคัญที่มักเกิดขึ้นมากในกลุ่มผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยเหลือด้านการมองเห็นจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการทำให้ปัญหาทางด้านการมองเห็นของผู้สูงอายุหมดไป ซึ่งรูปแบบของอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านการมองเห็นนั้นมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และในปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวมักจะถูกติดตั้งมาใน Smart phone หรือ Tablet จากโรงงานแล้ว เช่น ฟีเจอร์ Voice over ที่อยู่ใน Iphone นอกจากนี้อุปกรณ์ชนิดนี้ยังอยู่ในรูปแบบของเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Screen reader หรือ Smart glasses อีกด้วย

อุปกรณ์ ติดตามผู้สูงอายุ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้รับคามนิยมในตลาด (2)

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มอุปกรณ์ติดตามผู้สูงอายุ ช่วยดูแล หรือเฝ้าระวังต่าง ๆ มีขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกหลานที่เป็นผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในตลาดผู้สูงอายุสามารถติดตาม และตรวจสอบภาวะการเป็นอยู่ รวมถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุในการดูแลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่มีมาเพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว

นอกเหนือจากอุปกรณ์ช่วยดูแลหรือเฝ้าระวังต่าง ๆ แล้ว ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุอีกกลุ่มที่ได้รับความนิยมและมีความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นคือ กลุ่มอาหารเสริมและสกินแคร์สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ต้องการคำแนะนำ กลยุทธ์หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: ตลาดผู้สูงอายุผู้สูงอายุสังคมสูงวัย

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *