fbpx

Tag Archives: วิจัยตลาดในช่วงโควิด

3 แนวทาง วิจัยตลาดในช่วงโควิด เราจะพิชิตเป้าหมายอย่างไร?

วิจัยตลาดในช่วงโควิด

ทำไมต้อง วิจัยตลาดในช่วงโควิด ? ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ ทั้งระดับ SMEs ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ระดับมหาชน แต่ถึงแม้การดำเนินงานทั้งหมดในช่วงปีที่ผ่านมานี้ จะมีความยากลำบากมากขึ้นสำหรับบางอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภารกิจของทุกธุรกิจก็จำเป็นต้องเดินต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการตลาดในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นั้น มีข้อจำกัดมากมายทั้งในเรื่องของข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกมาจากทางภาครัฐ ทุกธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการปรับแผนการตลาด และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบจะรายวัน การวิจัยตลาดก็ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการการตลาดของธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงในช่วงเริ่มต้นธุรกิจเท่านั้น แต่ระหว่างการดำเนินการธุรกิจแล้วต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง มีความผันผวนสูง และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสภาพตลาดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ อย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาและยังไม่สิ้นสุดในเร็ววันนี้ การวิจัยตลาดยังจะสามารถนำขึ้นมาเป็นกระบวนการที่สำคัญของธุรกิจ ที่จะช่วยให้ธุรกิจได้กลับมาทบทวนแนวทางในการดำเนินงาน สินค้าบริการ กลยุทธ์การตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนี้ 3 แนวทาง วิจัยตลาดในช่วงโควิด การดำเนินการวิจัยตลาดในช่วงโควิดนั้นย่อมมีข้อจำกัดมากมายที่ไม่สามารถทำได้เหมือนในช่วงสถานการณ์ปกติ ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยตลาดสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ จึงควรมีแนวทางในการวิจัยตลาดที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและกระชับมากขึ้นดังนี้ 1. ใช้แบบสำรวจออนไลน์เพียงอย่างเดียว ในช่วงที่มีการกึ่งล็อกดาวน์ของบางจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง และองค์กรส่วนใหญ่มีนโยบายให้พนักงาน Work from Home หรือทำงานอยู่ที่บ้านแทนการเดินทางเข้าออฟฟิศ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนส่วนมากใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นด้วย การใช้แบบสำรวจออนไลน์ จึงเป็นวิธีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิจัยตลาด ให้ธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด การสำรวจตลาดทางออฟไลน์ต่าง…