fbpx
May 25, 2021 • BY Admin
3 แนวทาง วิจัยตลาดในช่วงโควิด เราจะพิชิตเป้าหมายอย่างไร?

ทำไมต้อง วิจัยตลาดในช่วงโควิด ? ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบไปเต็ม ๆ ทั้งระดับ SMEs ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ระดับมหาชน แต่ถึงแม้การดำเนินงานทั้งหมดในช่วงปีที่ผ่านมานี้ จะมีความยากลำบากมากขึ้นสำหรับบางอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภารกิจของทุกธุรกิจก็จำเป็นต้องเดินต่อ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการตลาดในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นั้น มีข้อจำกัดมากมายทั้งในเรื่องของข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกมาจากทางภาครัฐ ทุกธุรกิจจำเป็นจะต้องมีการปรับแผนการตลาด และการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบจะรายวัน

การวิจัยตลาดก็ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการการตลาดของธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงในช่วงเริ่มต้นธุรกิจเท่านั้น แต่ระหว่างการดำเนินการธุรกิจแล้วต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง มีความผันผวนสูง และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสภาพตลาดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ อย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาและยังไม่สิ้นสุดในเร็ววันนี้ การวิจัยตลาดยังจะสามารถนำขึ้นมาเป็นกระบวนการที่สำคัญของธุรกิจ ที่จะช่วยให้ธุรกิจได้กลับมาทบทวนแนวทางในการดำเนินงาน สินค้าบริการ กลยุทธ์การตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนี้

3 แนวทาง วิจัยตลาดในช่วงโควิด

วิจัยตลาดในช่วงโควิด

การดำเนินการวิจัยตลาดในช่วงโควิดนั้นย่อมมีข้อจำกัดมากมายที่ไม่สามารถทำได้เหมือนในช่วงสถานการณ์ปกติ ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยตลาดสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ จึงควรมีแนวทางในการวิจัยตลาดที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและกระชับมากขึ้นดังนี้

1. ใช้แบบสำรวจออนไลน์เพียงอย่างเดียว

ในช่วงที่มีการกึ่งล็อกดาวน์ของบางจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง และองค์กรส่วนใหญ่มีนโยบายให้พนักงาน Work from Home หรือทำงานอยู่ที่บ้านแทนการเดินทางเข้าออฟฟิศ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนส่วนมากใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นด้วย การใช้แบบสำรวจออนไลน์ จึงเป็นวิธีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิจัยตลาด ให้ธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวด การสำรวจตลาดทางออฟไลน์ต่าง ๆ เช่น การลงพื้นที่ไปพบกลุ่มเป้าหมายแล้วมีการสอบถาม สัมภาษณ์ หรือการทำโฟกัสกรุ๊ปนั้น จำเป็นจะต้องมีการงดเว้นไปเลย

ในสมัยที่การใช้อินเตอร์เน็ตอาจยังไม่แพร่หลายเท่ายุคสมัยนี้ อาจใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ได้เช่นกัน แต่อุปสรรค์ที่พบได้บ้าง คือการสัมภาษณ์ที่ใช้ระยะเวลาไม่น้อย และอาจมีประเด็นในแง่ของเวลาที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สะดวก แต่สิ่งที่ขาดหายไปก็อย่างเช่น การขาดการสังเกตสีหน้าและท่าทางของผู้ถูกสัมภาษณ์ในระหว่างการสัมภาษณ์ได้เช่นกัน โดยหันมาใช้แบบสำรวจออนไลน์ หรือสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Video Call อย่าง MSN, Skype หรือ Zoom แทนได้เช่นกัน

2. สำรวจความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้ากลุ่มเดิมที่มีอยู่

กลุ่มลูกค้าประจำของสินค้าหรือบริการของเราที่เคยสร้างยอดขายให้เราอย่างต่อเนื่อง แต่พอมาถึงช่วงโควิดที่สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูง ยอดขายที่ได้รับผลกระทบอาจเกิดทั้งจากปัจจัยภายนอกของสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ หรืออาจจะเกิดจากกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และอาจทำให้เกิด New Normal แบบใหม่ที่สินค้าหรือบริการของเราตามไม่ทัน เราจึงควรที่จะลองกลับมาสำรวจกลุ่มลูกค้าของเราอีกครั้ง ด้วยการวิจัยตลาดเพิ่มเติมในบริบทใหม่ ๆ สมมุติฐานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3. สำรวจตลาดเพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ

ท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่แปรปรวน ทำให้อาจกระทบกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมของธุรกิจทั้งในแง่จำนวน Volume ที่ลดลงไปตามสภาวะ หรือในแง่พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ที่สินค้าหรือบริการของธุรกิจไม่อาจตอบสนองกลุ่มลูกค้าเดิมได้อีกต่อไป การหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ จึงน่าจะเป็นอีกทางออกของธุรกิจ ที่จะทำให้รักษาเป้าหมายเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจได้ ซึ่งทำได้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนด้วยสภาพตลาดที่ซบเซาและพฤติกรรมที่แปรเปลี่ยนของผู้คน แต่การวิจัยตลาดก็จะสามารถเข้ามาช่วยเริ่มต้นหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการพื้นฐานตั้งต้นของธุรกิจทีละขั้นทีละตอน ก่อนลงไปสำรวจกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อค้นหา Customer Insight แบบใหม่ ๆ ที่ธุรกิจอาจสามารถหาช่องว่างในตลาดนำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มนั้นๆ ได้

สรุป วิจัยตลาดในช่วงโควิด

การวิจัยตลาดในช่วงโควิดนั้นอาจดำเนินการได้ไม่ง่ายเหมือนกับช่วงที่สถานการณ์เป็นปกติ แถมยังอาจถูกตัดงบเป็นลำดับต้น ๆ เมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบต่อสภาพคล่อง แต่หากลองมองในมุมของการบริหารธุรกิจที่จำเป็นต้องมี Resilience คือการปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ เพื่อให้อยู่รอดในอุตสาหกรรมและสามารถกลับมาเติบโตได้อีกครั้ง หลังจากที่สถานการณ์โควิดนั้นผ่านพ้นไปได้ การเริ่มต้นทำวิจัยตลาดอีกครั้งเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวเพื่ออยู่รอดได้นั้น ก็น่าจะถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ลำดับต้น ๆ ของสถานการณ์ช่วงนี้

วิจัยตลาดในช่วงโควิด ยังไงที่สมควรทำตอนนี้

วิธีการแบบผสมผสานที่มีปัจจัยดังต่อไปนี้รวมกัน รวดเร็ว มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอ ที่จะสามารถช่วยให้คุณได้ผลการวิจัยที่คุณต้องการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงานต่อไปข้างหน้า ได้อย่างมีความรวดเร็ว สามารถทำซ้ำได้ และคุ้มค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างบางส่วน เช่น

  • สำหรับธุรกิจแบบ B2B ควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยเกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจในขณะนี้ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่ดีของคู่ค้า
  • แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในขณะนี้ เช่น อาหาร ความบันเทิง ความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือน คอนโด หอพัก
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญของผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทางและการซื้อของขวัญวันหยุด
  • องค์กรต่าง ๆ ควรมีการสื่อสารแบรนด์จุดประสงค์เพื่อ ช่วยบรรเทาความเครียดและความกลัวของผู้บริโภค
  • ทดสอบโฆษณา ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อกำหนดแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • วิจัยผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดตัวในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อประเมินงบประมาณการประชาสัมพันธ์และการตลาด ก่อนการนำสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด
  • บริการลูกค้าสัมพันธ์และการสนับสนุนประสบการณ์ที่ติดต่อกับผู้บริโภคโดยตรง ต้องมีการสนับสนุนและปรับปรุง เพื่อประสบการณ์ออนไลน์สำหรับลูกค้าออนไลน์ และหรือบริการแบบตัวต่อตัว

Crowabout ขอเป็นกำลังใจให้ทุกธุรกิจสามารถผ่านพ้นไปสู่ยุคหลังโควิดกันได้ทั้งหมด และเราพร้อมที่จะช่วยให้บริการทำวิจัยตลาดเพื่อธุรกิจด้วย Budget ที่จำกัดแต่คุ้มค่าเพื่อความยั่งยืน คุยกับเราได้ที่ช่องทางด้านล่าง

ต้องการคำแนะนำ กลยุทธ์หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: วิจัยตลาดในช่วงโควิด

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *