fbpx

Tag Archives: ธุรกิจความงาม

การผลิตครีมซอง ควรไปต่อหรือพอแค่นี้

หัวข้อ การผลิตครีมซอง

ลูกค้าของเราคือบริษัทสกินแคร์ระดับประเทศที่มียอดขายหลายร้อยล้านบาทต่อปี โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมากระแสครีมซองเป็นที่นิยมและมีความต้องการซื้อจากผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าของเราเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดและได้มีการผลิตครีมซองเป็นสินค้าออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาด Challenges สิ่งที่ลูกค้าของเราพบคือ ยอดขายของครีมซองจะสูงในช่วงออกผลิตภัณฑ์ระยะแรกและค่อย ๆ ลดลง เป็นวัฎจักรเช่นนี้เสมอเมื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ทำให้ลูกค้าถูกสถานการณ์ดังกล่าวบีบบังคับให้ออกครีมซองใหม่ ๆ สู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อพยุงยอดขายในกลุ่มสินค้าครีมซอง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้มีต้นทุนทั้งในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่สูง ส่งผลให้ลูกค้าของเราเกิดคำถามและต้องการคำแนะนำว่า แบรนด์ควรจะผลิตครีมซองออกสู่ตลาดอีกหรือไม่ ถ้าหากผลิตต่อจะมีแนวทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดลดลงและมียอดขายที่สูงขึ้นได้อย่างไร ? Process Framework เริ่มต้นจากการมองภาพตลาดจากใหญ่ไปเล็ก โดยศึกษาตลาดครีมซองในประเทศไทยและผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดทั้งหมด เพื่อให้ทราบถึงขนาดตลาดไปจนถึงสภาพการแข่งขันในภาพรวม จากนั้นศึกษาลงลึกในรายละเอียดของครีมซองที่ขายดีอันดับต้น ๆ ว่าขายดีมานานเท่าไร มีจุดขายอย่างไร และมีความแตกต่างอย่างไรกับครีมซองอื่น ๆ ในตลาด ขั้นตอนต่อมาคือ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับครีมซองในภาพรวม ครีมซองที่ขายดี และครีมซองของบริษัทลูกค้าเรา รวมถึงความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อครีมซองที่จะลองซื้อมาใช้และใช้อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาทั้งหมดจะทำให้ทราบถึงสภาวะตลาด แนวโน้มการเติบโตของตลาด ปัจจัยที่ทำให้ครีมซองประสบความสำเร็จ และจุดแข็ง-จุดอ่อนของครีมซองลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นในลำดับต่อไป Methodology Market and Competitor Research รวบรวมข้อมูลครีมซองที่จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อชั้นนำ โดยเป็นครีมซองที่มียอดขายหรือได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การทำการตลาดของครีมซองแต่ละแบรนด์ Quantitative and Qualitative Survey เก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวน…

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สิ่งสำคัญของการทำผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง ในปัจจุบันถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากลำพังมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ความงามเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าสูงถึง 8 หมื่นล้านบาทและมีการเติบโตสูงขึ้นทุกปี มีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงออกใหม่มากมายหลายประเภท คุณสมบัติ และรูปแบบการใช้งาน ผู้บริโภคจึงมักเจอกับสถานการณ์ “Paradox of Choice” หรือ “การมีตัวเลือกมากเกินไป” การจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ในสถานการณ์แบบนี้ จึงจำเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความตรงใจผู้บริโภค และต้องวางกลยุทธ์การตลาดให้โดดเด่นออกมาจากเหล่าสินค้าคู่แข่งในตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นการทำวิจัยตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก การวิจัยตลาด (Market research) และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสอบถาม (Customer survey) เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาหรือเริ่มผลิตสินค้า รวมไปถึงการทำการตลาดกับสินค้าต่าง ๆ ในตลาดใดตลาดหนึ่ง เนื่องจากจำเป็นจะต้องมีข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางก็เช่นกัน การทำการวิจัยตลาดอย่างถูกวิธีจะช่วยให้สามารถเข้าใจสถานการณ์ภายในตลาด ทำให้เข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีผ่านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือกลุ่มที่คาดหวังให้มาเป็นลูกค้าในอนาคต  โดยเฉพาะในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงจะไม่ค่อยมี Brand Loyalty กล่าวคือความสนใจและความชอบจะเปลี่ยนไปตามกระแสและเทรนด์ ทำให้แบรนด์หรือสินค้าที่มีการซื้อซํ้าคือสินค้าที่รู้ใจผู้บริโภคในระดับหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการบริโภคของผู้ชายที่มักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่แล้วซํ้า ๆ โดยไม่คำนึงถึงแบรนด์ ดังนั้นกระบวนการเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจปัญหาของผู้บริโภค ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์และทำการตลาดได้อย่างเหมาะสม และนี่คือ 3 เหตุผลที่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามจำเป็นต้องทำการวิจัยตลาด 1. ช่วยธุรกิจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ายิ่งขึ้น  สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาบ้างแล้ว จะรู้ว่าความเป็นไปได้ที่เราจะออกผลิตภัณฑ์แรก แล้วผู้บริโภคชอบเลย…