fbpx

Tag Archives: ซื้อของออนไลน์

รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ อัพเดท Insight นักช้อปออนไลน์ 2023

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce และธุรกิจออนไลน์อื่น ๆ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์สูงที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันผู้บริโภคในหลายประเทศทั่วโลกต่างก็หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน และสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เร่งให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น Crowdabout จึงพาทุกท่านมาอัพเดท Insights ของนักช้อปออนไลน์ในปี 2023 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจและเจาะลึกพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ดีมากขึ้น Crowdabout ได้ทำการเก็บข้อมูลเรื่องพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์จาก Crowdabout Online Panel ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,800 คน อายุระหว่าง 20-60 ปี ซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างกว่า 98% เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าว 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งจะซื้อสินค้าอย่างน้อย 1-2 ชิ้น และสินค้าที่คนนิยมซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เสื้อผ้า ของแต่งบ้าน และของใช้ภายในออฟฟิศ ตามลำดับ Shopee เป็นแพลตฟอร์มซื้อสินค้าออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุด แพลตฟอร์ม E-Commerce ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ Shopee รองลงมาเป็น…