fbpx

Tag Archives: กระบวนการวิจัยตลาด

กระบวนการวิจัยตลาดและพันธกิจของ Crowdabout

กระบวนการวิจัยตลาด

ในปัจจุบันที่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นไม่ได้ยากเหมือนก่อน ช่องทางการขายออนไลน์ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของทุกคนมีมากขึ้น ทำให้หลายๆธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาคล้ายกัน คือ มีคู่แข่งทางธุรกิจมากขึ้น ทำให้ปัจจัยหลักที่จะทำให้ขายของได้ ไม่ใช่เพียงตัวสินค้าที่ดี มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังต้องผนวกเข้ากับความเข้าใจในตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย ดังนั้น “กระบวนการวิจัยตลาด” จึงมีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ เพื่อหา Customer Insights และหนทางให้สินค้าหรือบริการ ได้ไปต่อในยุคที่ตลาดมีความหลากหลายเช่นนี้ กระบวนการวิจัยตลาดที่ละเอียดและครอบคลุมคือคำตอบ การวิจัยตลาดมีกระบวนการ ที่จะสามารถตอบปัญหาพื้นฐานของธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้าโดยตรง เช่น สินค้าของเราจะเป็นที่ต้องการในตลาดหรือไม่ ? กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของเราคือใคร ? ราคาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ ? คู่แข่งของเราคือใคร และเราจะสู้กับเขาได้อย่างไร ? กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และ cost efficient ที่สุดคืออะไร ? ซึ่งการจะได้มาซึ่งคำตอบจากคำถามพื้นฐานนี้ จำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยตลาดของ Crowdabout จึงมุ่งเน้นไปที่การหาข้อมูล Insights เพื่อแต่ละธุรกิจโดยตรง ซึ่งมีกระบวนการวิจัยตลาด ดังนี้ Business Analysisวิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจของคุณ เพื่อให้เข้าใจสภาวะการแข่งขัน คู่แข่ง และแนวโน้มการเติบโต ทำให้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจและการแข่งขันในตลาดทั้งหมด ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่า หรือแตกต่างจากคู่แข่ง)…