fbpx
Aug 1, 2022 • BY Admin
กระบวนการวิจัยตลาดและพันธกิจของ Crowdabout

ในปัจจุบันที่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นไม่ได้ยากเหมือนก่อน ช่องทางการขายออนไลน์ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของทุกคนมีมากขึ้น ทำให้หลายๆธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาคล้ายกัน คือ มีคู่แข่งทางธุรกิจมากขึ้น ทำให้ปัจจัยหลักที่จะทำให้ขายของได้ ไม่ใช่เพียงตัวสินค้าที่ดี มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังต้องผนวกเข้ากับความเข้าใจในตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย

ดังนั้น “กระบวนการวิจัยตลาด” จึงมีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่ เพื่อหา Customer Insights และหนทางให้สินค้าหรือบริการ ได้ไปต่อในยุคที่ตลาดมีความหลากหลายเช่นนี้

ขอบคุณภาพจาก Freepik

กระบวนการวิจัยตลาดที่ละเอียดและครอบคลุมคือคำตอบ

การวิจัยตลาดมีกระบวนการ ที่จะสามารถตอบปัญหาพื้นฐานของธุรกิจที่เกี่ยวกับลูกค้าโดยตรง เช่น

 • สินค้าของเราจะเป็นที่ต้องการในตลาดหรือไม่ ?
 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของเราคือใคร ?
 • ราคาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ ?
 • คู่แข่งของเราคือใคร และเราจะสู้กับเขาได้อย่างไร ?
 • กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และ cost efficient ที่สุดคืออะไร ?

ซึ่งการจะได้มาซึ่งคำตอบจากคำถามพื้นฐานนี้ จำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยตลาดของ Crowdabout จึงมุ่งเน้นไปที่การหาข้อมูล Insights เพื่อแต่ละธุรกิจโดยตรง ซึ่งมีกระบวนการวิจัยตลาด ดังนี้

 1. Business Analysis
  วิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจของคุณ เพื่อให้เข้าใจสภาวะการแข่งขัน คู่แข่ง และแนวโน้มการเติบโต ทำให้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจและการแข่งขันในตลาดทั้งหมด ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่า หรือแตกต่างจากคู่แข่ง) กำหนดกลยุทธ์การตลาด (ออกแบบแบรนด์ และการสื่อสารให้แตกต่างจากคู่แข่ง)
 2. Persona Creation
  สร้างต้นแบบบุคคลที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด จากการสำรวจตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ทำให้คุณมองเห็นหน้าตาของลูกค้าได้ชัดเจนขึ้น ทำให้สามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสมที่สุด หากไม่เคยวางต้นแบบลูกค้าเป้าหมาย จะทำให้การออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ เป็นไปอย่างสับสน ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์อาหารเสริมที่ไม่เคยสร้างต้นแบบลูกค้าเป้าหมาย จะไม่ทราบว่าควรออกแบบแบรนด์อย่างไร เป็นแนววัยรุ่นหรือ classic ควรสื่อสารด้วยบทความที่เน้นเรื่องความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร หรือสื่อสารเน้นการรับรองจากหมอและผู้เชี่ยวชาญ และจะไม่ทราบว่าควรทำการตลาดแบบใด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายถึงจะเชื่อและอยากทดลองซื้อสินค้า
 3. Targeting Survey & Research
  สำรวจกลุ่มเป้าหมายตาม Persona ต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้ โดยการหากลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามลักษณะนั้น ๆ โดย Crowdabout มีเครื่องมือ Online Panel ที่เชื่อมต่อกับคนจำนวนมากที่หลากหลายทั่วประเทศ ทำให้การหากลุ่มตัวอย่างเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายมาแล้ว ก็จะทำวิจัยตลาดทั้งเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม, แบบทดสอบ) และคุณภาพ (โฟกัสกรุ๊ป, สัมภาษณ์เชิงลึก) กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพื่อเก็บข้อมูล
 4. Quality Control & Data Cleansing
  จัดการและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงแม่นยำของคำตอบที่ได้ ก่อนจะนำมาสรุปวิเคราะห์ผล ซึ่งในส่วนนี้จะมีการนำเทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยให้ลดการเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลให้ได้มากที่สุด
 5. Data Analysis & Recommendation
  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ประกอบกับรายละเอียดสินค้าหรือบริการเชิงลึกของธุรกิจ สรุปผลออกมาในแต่ละหัวข้อที่ต้องการอย่างละเอียด พร้อมให้คำแนะนำ ให้ธุรกิจพร้อมนำไปใช้งานต่อได้ทันที

เมื่อธุรกิจได้ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิจัยตลาดอย่างละเอียดแล้ว ก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อสร้างสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) และทดลองออกสู่ตลาดจริง (Launch to Market) เป็นอันครบกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ธุรกิจ ซึ่งเมื่อได้ออกสู่ตลาดไปแล้วก็ต้องมีการประเมินยอดขายกำไร รวมทั้งผลตอบรับที่ได้จากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ธุรกิจต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพันธกิจของ Crowdabout ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนกระบวนการวิจัยตลาด กระบวนการพื้นฐานของธุรกิจในการได้มาซึ่ง Customer Insights ให้นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะยาว เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการวิจัยตลาดและพัฒนาเครื่องมือวิจัยตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่แม่นยำมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทุกธุรกิจได้อย่างแท้จริง

สนใจบริการวิจัยตลาด

Phone : 097-364-6592

Tag: Customer Insightsกระบวนการวิจัยตลาดพันธกิจของ Crowabout

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *