fbpx

Tag Archives: Essential Market Research

Essential Market Research คือ ?

Essential Market Research

Essential Market Research คือ ? มาทำความรู้จักกับการวิจัยตลาดกันให้มากขึ้นได้ในบทความนี้ Essential Market Research คือ อะไรและสำคัญอย่างไร? หรือที่เราเรียกกันว่า การวิจัยตลาด มีขึ้นเพื่อช่วยทำให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีและตรงจุดมากขึ้น ไม่เพียงแต่จะทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายได้ แต่ยังทำให้เกิดการมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ของตลาดที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้การวิจัยตลาดยังลดความเสี่ยงของความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น จากการทดลองปล่อยสินค้าออกสู่ตลาด โดยขาดความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และยังช่วยให้ธุรกิจของคุณเอาชนะคู่แข่งได้ง่ายขึ้น จากการเข้าใจจุดอ่อนของคู่แข่งที่ไม่สามารถทำให้ลูกค้าพอใจได้ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนนี้ มาเป็นความได้เปรียบทางการตลาดของเรา เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้เช่นกัน  สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำการวิจัยตลาด นอกจากการวิจัยตลาดจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้ว แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นทำการวิจัยนั้น ควรเริ่มจากการเข้าใจปัญหาที่ธุรกิจกำลังเจออยู่ พิจารณาปัญหาก่อนว่าสามารถแก้ไขด้วยการทำวิจัยตลาดหรือไม่ กำหนดวัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องการรู้ ไม่กำหนดให้กว้างหรือแคบจนเกินไป ควรกำหนดให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน การวิจัยตลาดสามารถเริ่มต้นทำได้ทันที โดยการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น ฐานข้อมูลบริษัท หนังสือ หรือสื่ออินเตอร์เน็ต จากนั้นถึงค่อยใช้วิธีเก็บข้อมูลใหม่ ด้วยวิธีการต่าง ๆ การเก็บข้อมูลวิจัยตลาดมี 3 ประเภท 1. วิจัยตลาดเชิงปริมาณ (Quantitative) คือ การรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง…