fbpx

Tag Archives: มูเตลู

ส่องพฤติกรรมสายมู เมื่อความเชื่อส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ

การดูดวงและความเชื่อด้านโหราศาสตร์อยู่คู่กับคนไทยมานานนับร้อยปี และในช่วงสิบปีให้หลังจะเห็นได้ว่ากระแสความนิยมของการดูดวง หรือความเชื่อเรื่องโหราศาตร์หลากหลายแง่มุม หรือที่เรียกกันว่า มูเตลูก็เพิ่มขึ้นทวีคูณ จากเดิมที่ความเชื่อในเรื่องนี้ัมักจำกัดอยู่เพียงคนบางกลุ่ม แต่ในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวกลับแพร่กระจายไปสู่คนทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุในประเทศอย่างไร้ขอบเขต  การดูดวงเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมในกลุ่มมูเตลูที่รับความนิยมมากที่สุด  สะท้อนให้เห็นว่าคนในปัจจุบันจำนวนมากต้องการที่ปรึกษาให้ช่วยชี้ทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น  จากข้อมูลหลายแหล่งพบว่าความไม่แน่นอนและความกังวลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้คนจำนวนมากหันมาพึ่งพาการดูดวงหรือโหราศาสตร์มากขึ้น โดยจากการสำรวจพบว่า คนไทยกว่า 52 ล้านคนหรือคิดเป็น 75% ของประชากรมีความเชื่อในเรื่องดูดวง นอกจากนี้ยังพบว่าคนยุคใหม่เลือกที่จะใช้บริการหมอดูมากกว่าจิตแพทย์ โดยให้เหตุผลว่าสามารถเข้าถึงหมอดูได้ง่ายกว่าการเข้าหาจิตแพทย์และในบางครั้งก็ต้องการเพียงแค่คนรับฟังปัญหาเท่านั้น จากกระแสการดูดวงที่เพิ่มขึ้นนี้ Crowdabout จึงได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-65 ปี จำนวน 250 คน จาก Crowdabout Online Panel ถึงพฤติกรรมในการดูดวง ซึ่งทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเหล่านี้ โดย Crowdabout ได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูดวงของคนในปัจจุบัน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการดูดวงทุก ๆ 2-5 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูดวงเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 300-500 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้มากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการดูดวงเพิ่มมากขึ้น ด้วยสาเหตุหลักของการดูดวงคือมากมีเรื่องที่อยากรู้ ต้องการคนรับฟัง และมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยหัวข้อในการดูดวงที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือเรื่องการงานและการเงิน นอกจากนี้เรายังพบว่า ศาสตร์ดูดวงที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือไพ่ยิปซี…