fbpx
Sep 5, 2022 • BY Admin
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเมล็ดองุ่น (Grape Seed)
grape-seed-skincare

ลูกค้าของเราคือแพทย์ที่มีความต้องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิก โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ต้องการผลิตออกมาจำหน่ายคือ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเมล็ดองุ่นหรือ Grape Seed เป็นส่วนประกอบหลัก เนื่องจากเมล็ดองุ่นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวและปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอ

Challenges

ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการผลิตคือ ออยล์เซรั่ม ที่มีราคาประมาณ 1,500 บาทขึ้นไป เนื่องจากลูกค้าต้องการให้แบรนด์เป็นสินค้าที่อยู่ในระดับพรีเมี่ยมและสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มีอยู่ในตลาดได้

ลูกค้าต้องการที่จะทราบความเป็นไปได้ทางธุรกิจ รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนถึงมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจริงเมื่อทำการผลิตและจัดจำหน่ายออกไป

organic-skincare
แบรนด์สกินแคร์ออร์แกนิกที่ได้รับความนิยมและวางขายในท้องตลาด ภาพจาก https://www.iconsiam.com/en/shopping/all-about-you

Process Framework

 • เริ่มต้นจากการศึกษาสภาวะการแข่งขันของตลาด โดยศึกษาคู่แข่งทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมในมุมมองของลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ส่งมอบคุณค่าเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของเราต้องการผลิต เช่น มีความออร์แกนิก ราคาใกล้เคียงกัน มีสรรพคุณในการรักษาความชุ่มชื้นของผิว มีส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้เช่นเดียวกันกับเมล็ดองุ่น เป็นต้น และทำความเข้าใจความแตกต่างรวมถึงข้อดี-ข้อเสียของผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบรนด์
 • ขั้นตอนต่อมาคือ การตั้งสมมติฐานว่าลูกค้ากลุ่มใดที่มีแนวโน้มสนใจซื้อผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มแรก (Target customer) และลูกค้ากลุ่มนั้นมีลักษณะหรือตัวตนของลูกค้า (Persona) เป็นอย่างไร โดยในกรณีศึกษานี้มีการตั้งสมมุติฐานว่าลูกค้าเป้าหมายคือ เพศหญิงในกลุ่ม Gen Y ถึง Gen Z ที่มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • ขั้นตอนสุดท้ายคือ ศึกษามุมมองของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านการใช้แบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ต้องการ ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเห็นที่มีต่อกลิ่น สี เนื้อสัมผัส บรรจุภัณฑ์​ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตและการทำการตลาดในระยะแรก

Methodology

 • Market and Competitor Research
  • ศึกษาภาพรวมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิกที่มีขายในตลาดประเทศไทย ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ที่มีราคาระหว่าง 1,000 – 2,000 บาท เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ความนิยม ยอดขาย ราคา และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละแบรนด์นำเสนอ
  • วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันของตลาดสกินแคร์ออร์แกนิก เพื่อให้ทราบว่าควรจะวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อย่างไรที่จะทำแบรนด์ให้มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกัน
 • Quantitative Research
  • เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเพศหญิงที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 500 คน เพื่อศึกษาทัศนคติและมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และแบรนด์ว่า ลูกค้ามีความกังวลใจหรือมีสิ่งใดบ้างที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์เมล็ดองุ่นนี้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อผลิตภัณฑ์ Grape seed skincare หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเมล็ดองุ่น

Results

 • ควรเริ่มทำการตลาดกับลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มเพศหญิง Gen Z เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปิดใจและชอบลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิกด้วย
 • ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเมล็ดองุ่นควรอยู่ในรูปแบบของเซรั่มที่สามารถซึบซัมได้ไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ซึ่งในระยะแรกควรกำหนดราคาเริ่มต้นไม่เกิน 700 บาท สำหรับขนาด 30 มิลลิลิตร และในระยะถัดมาจึงค่อยเพิ่มปริมาณและราคาขึ้น โดยแบรนด์ควรนำเสนอภาพลักษณ์ให้สื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและมีความน่าเชื่อถือ
 • ทำการตลาดโดยมุ่งเน้นที่ไปการสื่อสารในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นออร์แกนิก นอกจากนี้ควรเน้นย้ำถึงคุณสมบัติของเมล็ดองุ่นซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจใช้ Influencer ที่มีการรีวิวผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและเจาะลึกถึงส่วนผสมในสกินแคร์

อยากได้คำแนะนำ กลยุทธ์ หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: แบรนด์สกินแคร์

Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *