fbpx
Aug 1, 2022 • BY Admin
MarTech เทคโนโลยีทางการตลาดสำหรับนักการตลาดยุคใหม่

Martech ย่อมาจาก Marketing Technology หรือเทคโนโลยีทางการตลาด คือซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือ Platform เพื่อประโยชน์ทางด้านการตลาดโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อช่วยในการสื่อสารกับลูกค้า หรือช่วยพัฒนาแคมเปญการตลาด ให้มีความแม่นยำขึ้น หลากหลายขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว MarTech จะอยู่ในรูปแบบการให้บริการบน Cloud Service และส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการคิดค่าบริการตามจำนวนการใช้งานจริง เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามขนาดของแต่ละธุรกิจ

เทคโนโลยีทางการตลาดมีลักษณะโดดเด่นหลาย ๆ อย่างที่ทำให้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน หนึ่งในนั้นคือ การมีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) หรือ UI ที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ใช้งานทั่วไปโดยเฉพาะนักการตลาด นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่น และสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องพึ่งฝ่าย IT มากนัก

ประเภทของ Martech

เทคโนโลยีทางการตลาดมีหลายประเภท โดยแบ่งตาม use cases ต่างๆหลากหลาย 

 1. Marketing Analytics, Performance Tracking & Attribution เชิงวิเคราะห์ข้อมูล การวัดประสิทธิภาพต่างๆ
 2. Cloud/Data Integration Platform เพื่อเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
 3. Business/Customer Data Visualization Technologies ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลดิบออกมาเป็นภาพที่เข้าใจง่าย
 4. Conversion Rate Optimization / Personalization ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่หลากหลาย
 5. Advertising Technology ที่ช่วยเรื่องแคมเปญโฆษณาออนไลน์ทั้งด้านการวัดผลที่แม่นยำและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่ม
 6. Visitor Identification Software ที่ช่วยยืนยันตัวตนของผู้เข้าชม Website

 Martech ช่วยได้ทั้งการทำการตลาดออฟไลน์และออนไลน์

รู้หรือไม่ Forrester Research ระบุไว้ว่าภายในปี 2021 เว็บไซต์จะมีอิทธิพลต่อยอดขายออฟไลน์ของธุรกิจส่วนใหญ่ถึง 46% เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ภายในขอบเขตความเป็นส่วนตัวของลูกค้า อย่างพวกเทคโนโลยีทางการตลาดจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำการทำการตลาดออฟไลน์เช่นกัน ส่วนเครื่องมือที่ใช้ได้ก็มีหลายแบบ เช่น

1. Affiliate Marketing & Performance-based advertising

เทคโนโลยีทางการตลาดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยขาย โดยเจ้าของสินค้าจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ช่วยขายตาม performance ที่ได้ เช่น ค่าตอบแทนเป็น % ของยอดขาย โดยหน้าที่ของผู้ช่วยขาย คือการนำสินค้าไปเผยแพร่ในช่องทางของตัวเอง

2. Content Marketing Tools

 1.  Content Creation เครื่องมือช่วยสร้างคอนเทนท์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสร้าง ควิซ, โพลล์, โหวต
 2.  User-Generated Content เครื่องมือช่วยผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมจากUser เช่น เครื่องมือช่วยกระตุ้นให้เกิดการ Reviews, การให้ Rating Score, การสร้าง Community ต่าง
 3.  Form Builder เครื่องมือช่วยสร้างฟอร์มต่างๆ ทั้งแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสำรวจ (Online Survey)
 4.  Content research tool เครื่องมือ research หา Idea, Topic การเขียนคอนเทนต์ใหม่ๆ ทั้งการหาจากเทรนด์ และการหาจากคู่แข่งในธุรกิจคล้ายคลึงกัน

3.  SEO tools

เทคโนโลยีทางการตลาด ที่ช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ด้วย keywords, Search marketing และ Search advertising

 1. Website Audit, Health check เครื่องมือที่มีหน้าที่ตรวจสอบ website ในด้านต่าง ๆ เช่นการตรวจ Internal link ที่ error, ตรวจสอบความเร็วในการ Loading หน้า Webpage, ตรวจสอบการใส่ Meta tag ต่าง ๆ
 2.  Google indexation, XML sitemap เครื่องมือที่มีหน้าที่ตรวจสอบการถูก index ใน google, การจัดความสำคัญของ sitemap
 3.  Keyword Analysis เครื่องมือที่มีหน้าที่ monitor keyword ที่สำคัญ ๆ ทั้งอันดับ จำนวนการ Click จำนวน Impression
 4.  Off-page / Backlink เครื่องมือที่มีหน้าที่ตรวจจับ Backlink จาก website อื่น ๆ ที่ link กลับมาหาเรา

4. Social Media Marketing

เทคโนโลยีทางการตลาดที่ช่วยทำการตลาดผ่านช่องทาง Social media 

 1. Social media channels management เครื่องมือที่ช่วยให้บริหารจัดการช่องทางต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ทั้งการวาง content schedule, การบริหาร Workload ของทีมคอนเทนต์, การตอบคำถาม และให้บริการลูกค้าทางแชทบอท
 2.  Social campaign Management เครื่องมือช่วยสร้างแคมเปญประเภท hashtag   campaign, mention campaign ทำให้สามารถ monitor/moderate feed ทั้งจาก Twitter hashtag, Instagram hashtag ได้
 3.  Influencer Marketing เครื่องมือที่ช่วยจัดการ Influencer ทั้งการจัดหาผ่านทาง marketplace, การ Import รายชื่อ Influencer เข้าไปในระบบเพื่อ Track Performance หรือการจัดทำ digital profiles ของ Influencer แต่ละคนเก็บไว้ในระบบ

5. Social media monitoring & listening

เครื่องมือที่ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงความรู้สึกต่าง ๆ ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นใน Social media ต่าง ๆ เพื่อแบรนด์จะเข้าไปจัดการเมื่อมีความเห็นในเชิงลบจำนวนมาก, เก็บ Insight ที่ได้มาพัฒนาสินค้าและบริการในอนาคต หรือการสร้าง ปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้าเก่าได้

6. Marketing Cloud Suites

เครื่องมือทางการตลาดที่มาแบบแพ็ครวมเป็นชุดเครื่องมือเพื่อให้ทำงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยอาจมีการแบ่งขายแยกเป็นโมดูลหรือเป็น Feature เช่น Marketing automation module, Customer Database Module, Analytic Module, Content creator module เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การช่วยวิเคราะห์ข้อมูล จนไปถึงการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้น ธุรกิจที่นำมาปรับใช้จะสามารถทำการตลาดให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ต้องการคำแนะนำ กลยุทธ์หรือทีมช่วยวิเคราะห์ปัญหา
หาทางแก้ไขเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจของคุณ

Phone : 097-364-6592

Tag: การตลาดเทคโนโลยีเทคโนโลยีการตลาด

Admin