fbpx
Mar 7, 2023 • BY Crowdabout Editor
ส่องพฤติกรรมสายมู เมื่อความเชื่อส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจ

การดูดวงและความเชื่อด้านโหราศาสตร์อยู่คู่กับคนไทยมานานนับร้อยปี และในช่วงสิบปีให้หลังจะเห็นได้ว่ากระแสความนิยมของการดูดวง หรือความเชื่อเรื่องโหราศาตร์หลากหลายแง่มุม หรือที่เรียกกันว่า มูเตลูก็เพิ่มขึ้นทวีคูณ จากเดิมที่ความเชื่อในเรื่องนี้ัมักจำกัดอยู่เพียงคนบางกลุ่ม แต่ในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวกลับแพร่กระจายไปสู่คนทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุในประเทศอย่างไร้ขอบเขต 

การดูดวงเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมในกลุ่มมูเตลูที่รับความนิยมมากที่สุด  สะท้อนให้เห็นว่าคนในปัจจุบันจำนวนมากต้องการที่ปรึกษาให้ช่วยชี้ทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น  จากข้อมูลหลายแหล่งพบว่าความไม่แน่นอนและความกังวลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้คนจำนวนมากหันมาพึ่งพาการดูดวงหรือโหราศาสตร์มากขึ้น โดยจากการสำรวจพบว่า

คนไทยกว่า 52 ล้านคนหรือคิดเป็น 75% ของประชากรมีความเชื่อในเรื่องดูดวง นอกจากนี้ยังพบว่าคนยุคใหม่เลือกที่จะใช้บริการหมอดูมากกว่าจิตแพทย์ โดยให้เหตุผลว่าสามารถเข้าถึงหมอดูได้ง่ายกว่าการเข้าหาจิตแพทย์และในบางครั้งก็ต้องการเพียงแค่คนรับฟังปัญหาเท่านั้น

จากกระแสการดูดวงที่เพิ่มขึ้นนี้ Crowdabout จึงได้ทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-65 ปี จำนวน 250 คน จาก Crowdabout Online Panel ถึงพฤติกรรมในการดูดวง ซึ่งทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเหล่านี้ โดย Crowdabout ได้รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูดวงของคนในปัจจุบัน ดังนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการดูดวงทุก ๆ 2-5 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดูดวงเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 300-500 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้มากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการดูดวงเพิ่มมากขึ้น ด้วยสาเหตุหลักของการดูดวงคือมากมีเรื่องที่อยากรู้ ต้องการคนรับฟัง และมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยหัวข้อในการดูดวงที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือเรื่องการงานและการเงิน

เหจุผลและเรื่องที่คนนิยมดูดวงกันมากที่สุด

นอกจากนี้เรายังพบว่า ศาสตร์ดูดวงที่คนให้ความสนใจมากที่สุดคือไพ่ยิปซี รองลงมาคือการดูลายมือและโหราศาสตร์ไทย ตามลำดับ

ศาสตร์การดูดวงที่คนให้ความสนใจ

โดยผู้ใช้บริการดูดวงคาดหวังว่าจะได้รับคำแนะนำและคำเตือนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในระยะยาว และต้องการคำอธิบายคำแนะนำเหล่านั้นอย่างละเอียด

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการดูดวง

ธุรกิจสามารถนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้ในการทำการตลาดหรือคิดธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทำให้คนต้องการที่พึ่งพาทางจิตใจเพื่อทำให้ตนเองเกิดความสบายใจมากขึ้น

พฤติกรรมสายมูกับโอกาสทางธุรกิจ

ในปัจจุบันมีธุรกิจจำนวนมากที่นำกระแสของการดูดวงหรือการมูเตลูเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดหรือการสร้างธุรกิจใหม่ จนเกิดเป็นเทรนด์การตลาดสายมูหรือ Muketing ขึ้น ซึ่งรูปแบบการทำการตลาดดังกล่าวมีตั้งแต่การใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นหมอดูหรือผู้มีชื่อเสียงในวงการมูเตลูไปจนถึงการนำเสนอคอนเท้นต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมูเตลู นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทำบุญหรือแจกสินค้าด้านความเชื่อให้กับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากทางแบรนด์ด้วย โดยพบว่าในปัจจุบันการทำการตลาดในลักษณะดังกล่าวได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกระแสของการมูเตลูและความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากการตลาดแบบ Muketing ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระแสสายมูก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีจำนวนหมอดูที่ดูดวงผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดคอนเท้นต์ที่เกี่ยวกับเรื่องมูเตลูในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการมูเตลู เช่น การขายวอลเปเปอร์มงคลที่ปรับแต่งให้เข้ากับดวงของลูกค้า การขายกำไลหรือเครื่องประดับมงคลที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น

ตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จจากการพฤติกรรมสายมู เช่น Ravipa แบรนด์เครื่องประดับที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งสินค้าที่เป็นเครื่องประดับทั่วไปและเครื่องประดับประเภทวัตถุมงคล โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับได้ตามสิ่งที่ตนเองนับถือ ไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณ พระแม่ลักษมี และอื่น ๆ

Ravipa แบรนด์ขายเครื่องประดับสายมู https://ravipa.com/th

จากพฤติกรรมและความนิยมในกระแสของสายมูนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการอาจต้องพิจารณาการนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในการทำการตลาดหรือธุรกิจของตนเอง เนื่องจากกระแสดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะคงอยู่และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งยังมีส่วนแบ่งและพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าไปเล่นในธุรกิจดังกล่าวได้เป็นจำนวนมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าเราไม่สามารถมองข้ามกระแสของความเชื่อจากกลุ่มผู้บริโภคและควรจับตามองพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

Tag: Muketingความเชื่อมูเตลูสายมูโอกาสธุรกิจ

Crowdabout Editor