บริการ Market Research ระดับมืออาชีพ ผู้ช่วยธุรกิจคุณ

Crowdabout
คือผู้เชี่ยวชาญด้าน Market Research
ที่มีประสบการณ์ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs และองค์กรขนาดใหญ่

หากธุรกิจของคุณกำลัง …
⚠️ เริ่มต้นธุรกิจใหม่
>> ต้องการพัฒนาสินค้า/บริการให้ตรงกับตลาด
⚠️ วางแผนออกสินค้า/บริการใหม่
>> ต้องการหากลุ่มลูกค้าที่ใช่

Market Research หรือการวิจัยตลาด คือคำตอบของธุรกิจคุณ

เพื่อให้ได้…
Customer Insights
ข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริง
Market Insights
ข้อมูลวิเคราะห์สภาวะตลาดในอุตสาหกรรมของธุรกิจคุณ

ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาสินค้า/บริการ
ให้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมกับธุรกิจ

เสริมสร้างยอดขาย ให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้ายั่งยืน

ติดต่อขอใบเสนอราคา