fbpx

ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุและ บ้านพักผู้สูงอายุ

ธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุและ บ้านพักผู้สูงอายุ ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อจากบทความที่แล้ว ที่ #Crowdabout ได้เล่าเกี่ยวกับ ตลาดผู้สูงอายุ ในภาพรวม จะเห็นได้ว่าเทรนด์ของตลาดนี้กำลังมาและมีธุรกิจจำนวนมากที่เริ่มเข้ามาเล่นในตลาดนี้ในแง่มุมที่ต่างกันออกไป

สินค้าและบริการใน ตลาดผู้สูงอายุ ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าของ Crowdabout มาก มีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกคือบ้านพักคนชราหรือ Retirement community กลุ่มที่ 2 คืออุปกรณ์ช่วยดูแลคนแก่ที่เจ็บป่วย และกลุ่มที่ 3 คืออาหาร และสกินแคร์เพื่อคนแก่ หากคุณอ่านมาถึงจุดนี้ คุณจะทราบได้ทันทีว่า แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดของทั้ง 3 กลุ่มนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะผลิตภัณฑ์หรือบริการในแต่ละกลุ่ม ต้องทำเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องของวัฒนธรรมและค่านิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

ก่อนที่จะเริ่มวางแผนกลยุทธ์และการตลาด จะต้องทราบก่อนว่า ผู้สูงอายุประเภทที่คุณกำลังต้องการ target เป็นผู้สูงอายุในกลุ่มใด โดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ได้แก่

1. กลุ่มติดสังคม (สามารถดูแลตัวเองได้ดี)

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีสุขภาพทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดี บางท่านอาจจะมีโรคเรื้อรังแต่สามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้พวกเค้ายังสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้สูงอายุท่านอื่น ๆ ได้อีกด้วย ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการเข้าสังคม เช่น การออกไปท่องเที่ยว กิจกรรมพบปะ สื่อสารผ่านโทรศัพท์ หรือ Social media

2. กลุ่มติดบ้าน (ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง)

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือในบางเรื่อง ส่วนมากอาจจะมีโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวเยอะ ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ จะเห็นคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ช่วยให้สามารถเป็นอิสระต่อการใช้ชีวิต ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้ดูแล เช่น อุปกรณ์ช่วยการเดิน การลุกนั่ง การติดต่อสื่อสาร

3. กลุ่มติดเตียง (ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีเท่าที่ควร)

ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย เพราะมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อนหลายโรค ดังนั้นผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จึงต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้ สินค้าหรือบริการสำหรับกลุ่มนี้จึงต้องเน้นไปที่การลดความกังวล เพิ่มความสะดวกให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

บ้านพักผู้สูงอายุ
บ้านพักผู้สูงอายุ

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และ บ้านพักผู้สูงอายุ ในรูปแบบต่าง ๆ

ธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากเป็นอันดับหนึ่งคือธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ และบ้านพักผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ 

เนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ การบริการบ้านพักคนชราจึงต้องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่แตกต่างกันไป เราจึงขอหยิบยกรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ และบ้านพัก 6 รูปแบบที่ได้รับความนิยมในปัจจบันมาให้ดู เพื่อเป็นทั้งไอเดียทางธุรกิจและให้ข้อมูลกับครอบครัวที่กำลังมองหาบ้านพักที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในความดูแลของคุณ

  1. ผู้ดูแลที่บ้าน (Care at home) เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ โดยใช้วิธีจ้างผู้ช่วย เพื่อดูแลหรือทำงานต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น การทำความสะอาดบ้าน ซักรีด เตรียมอาหาร หรือการพาออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน อย่างการพาไปพบแพทย์ ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้อยู่แบบนี้จะส่งผลดีต่อสภาพจิตใจ เพราะจะได้อยู่ในบ้านตัวเองและสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย นอกจากนี้ในมุมของค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะสามารถตกลงค่าจ้างกับผู้ช่วยได้
  2. ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ (Residential home) เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เริ่มต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น แต่ยังพอดูแลตัวเองได้ ไม่ถึงกับต้องการความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยปกติแล้วที่พักแบบนี้จะขนาดที่ไม่ใหญ่มากและมีบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้สะดวกขึ้น เช่น บริการอาหาร การอาบน้ำ ซักรีด บริการรถเพื่อเดินทางไปที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ระดับปานกลางไปทางสูงตามบริการที่มี
  3. สถานบริบาลผู้สูงอายุ (Nursing home) เหมาะสำหรับผู้สูงอายุในหลายระดับ ตั้งแต่ยังพอดูแลตัวเองได้ในบางเรื่อง ไปจนถึงระดับการดูแล 24 ชั่วโมง รวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ โดยที่พักประเภทนี้จะมีบริการอาหารครบทุกมื้อ การดูแลเรื่องการอาบน้ำ ทำความสะอาดห้อง การดูแลเรื่องการทานยา การเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด และมีพื้นที่ส่วนกลางให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งที่พักแบบนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
  4. สถานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคสมองเสื่อม (Dementia and Alzheimer’s Care) เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ และเนื่องจากที่พักอาศัยประเภทนี้ เป็นที่พักเฉพาะด้านที่มีบุคลากรณ์ทางการแพทย์คอยดูแลและช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยจึงค่อนข้างสูง
  5. ชุมชนวัยเกษียณ (Retirement community)  เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง แต่ต้องการสังคมหรือการดูแลเป็นรายวัน การอยู่ในชุมชนแบบนี้ จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนในวัยใกล้เคียงกัน โดยเน้นให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ได้ช่วยเหลือตัวเอง มีสังคมมีเพื่อน และอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ๆ พอเหมาะ ค่าใช้จ่ายของที่พักประเภทนี้ค่อนข้างสูง มีค่าแรกเข้าและค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยค่าใช้จ่ายรายเดือนจะสูงขึ้นตามปริมาณความช่วยเหลือที่ต้องการ
  1. บ้าน-คอนโดผู้สูงอายุ (Independent living) เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ เพียงแต่ต้องการบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และเพื่อนวัยเดียวกันไว้พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยผู้สูงอายุจะย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของบ้านพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือคอนโดมิเนี่ยม จะมีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้ ทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนส กิจกรรมต่าง ๆ เช่น คลาสเรียนโยคะ มีบริการรถรับ-ส่ง ไปแหล่งช้อปปิ้งตามเวลาที่โครงการกำหนด ค่าใช้จ่ายที่พักประเภทนี้จึงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แล้วแต่ความหรูหราและทำเลที่ตั้ง

แต่อย่างไรก็ดี จากผลการวิจัยทางการตลาดที่จัดทำโดย Crowdabout พบว่า Sandwich generation กว่า 64% ระบุว่าไม่เคยแม้แต่จะคิด ที่จะส่งผู้สูงอายุในครอบครัวไปอยู่ที่ บ้านพักคนชรา บ้านพักผู้สูงอายุ หรือชุมชนวัยเกษียนเลย และนิยมการดูแลที่บ้านมากกว่า 

ในทางตรงกันข้าม หากเรามองไปที่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา ในปี 2019 จำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน บ้านพักคนชรา หรือ assisted living facilities รวมกันแล้วมีมากถึง 3.5 ล้านคน หรือแม้แต่ในประเทศญี่ปุ่น ผู้สูงอายุที่ใช้บริการ long term care service ในประเทศญี่ปุ่นทั้งในรูปแบบ in-home service หรือ community based services มีจำนวนมากกว่า 5 ล้านคนในปี 2019 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

จากข้อมูลที่กล่าวไป แสดงให้เห็นว่าเมื่อเที่ยบกับประเทศอื่นแล้ว ประเทศไทยยังคงไม่เปิดรับวัฒนธรรมการส่งผู้สูงอายุไปพักที่บ้านพักคนชราเท่าที่ควร โดยหนึ่งปัจจัยสำคัญคือเพราะ คนไทยยังมีค่านิยมว่าการนำผู้สูงอายุไปพักที่บ้านพักคนชราหรือ retirement community มีค่าเท่ากับการทอดทิ้งบุพการีให้อยู่ตามลำพัง ซึ่งค่านิยมนี้ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมผ่านแนวคิดที่ว่า “เป็นลูกที่ดีต้องกตัญญูรู้คุณบิดามารดา” นั่นเอง

แต่หากว่าเรามองไปที่ประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกและเป็น super-aged society การพาผู้สูงอายุไปพักที่บ้านพักคนชราเป็นเรื่องที่ยอมรับโดยสังคมหมู่มาก และญี่ปุ่นเองมีแนวคิดที่ว่า วัยหนุ่มสาวเป็นแรงงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ถ้าคนกลุ่มนี้ต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงดูพอแม่ไปด้วย คงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ จุดนี้เองรัฐบาลจึงเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยการเก็บภาษีที่สูงขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุในครอบครัว

บ้านพักผู้สูงอายุ
บ้านพักผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจำนวนหลายร้อยคน Crowdabout พบว่าค่านิยมนี้ กำลังเปลี่ยนไป ลูกหลานเริ่มมองหาบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ หรือแม้แต่หาบ้านพักเพื่อเตรียมให้กับตัวเองที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อลดภาระให้กับลูกหลาน ดังนั้นธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุจึงยังเป็นธุรกิจที่เติบโตได้อีกมาก โดยราคาที่คนส่วนใหญ่สนใจ และพร้อมจ่ายเพื่อบ้านพักผู้สูงอายุ อยู่ที่ช่วงราคา 10,000 – 30,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ เรายังพบว่าลูกหลานมีความกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในหลาย ๆ เรื่อง และพร้อมจ่ายเงินกับตัวช่วยที่จะลดความกังวลในด้านต่าง ๆ ในจำนวนมากอีกด้วย

บ้านพักผู้สูงอายุ

ในตอนต่อไป เราจะมาพูดถึงตลาดอุปกรณ์ช่วยดูแลคนแก่ที่เจ็บป่วย และ คืออาหาร และสกินแคร์เพื่อผู้สูงอายุ โดยสินค้าใน 2 กลุ่มนี้ มักจะต้องทำมาตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ และลดความกังวลที่มีต่อลูกหลาน หรือ Sandwich generation เนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจโดยส่วนมากนั่นเอง จากข้อมูล Survey ของ #Crowdabout พบว่าปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ลูกหลานกังวลมากที่สุด ได้แก่ การหกล้ม อาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน โรคเครียดและซึมเศร้า และหัวใจวาย 

ในสัปดาห์หน้า เราจะมาลงรายละเอียดถึงผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆที่สามารถทำได้ เพื่อตอบโจทย์ของตลาดนี้กันค่ะ

สนใจบริการวิจัยตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ ติดต่อได้ที่
✅LINE: https://line.me/R/ti/p/~@crowdabout
💬FB Messenger: @crowdabout
✉️Email: crowdabout.io@gmail.com
📞Phone: 097-364-6592

บทความที่เกี่ยวข้อง

Crowdabout Case 8 ตลาดผู้สูงอายุ ตัวอย่างเคสงานวิจัยตลาด

Crowdabout Case ตลาดผู้สูงอายุ ตอนที่ 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น